Holstebro Kommune

Spildevandsplan

subpage-img

Holstebro Byråd har den 15. november 2011 vedtaget Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016. Efterfølgende har Holstebro Byråd vedtaget 3 tillæg til Spildevandsplanen.

Spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 32 som pålægger Kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for håndtering af spildevand.
 

Spildevandsplanen beskriver nuværende og fremtidige områder, der skal kloakeres, planer for kloaksepareringer, den fremtidige håndtering af spildevand i det åbne land, herunder tidsplaner for tilsyn og påbud. Spildevandsplanen indeholder ligeledes vurderinger af, og planer for, hvilke indsatser der skal gøres overfor udløb af spildevand og overfladevand, med henblik på at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havet og der i planen angivet en tids- og investeringsplan for gennemførelsen af tiltagene. Derudover beskriver Spildevandsplanen en række retningslinier for kommunens administration på spildevandsområdet.

Spildevandsplanen med dens bilag og kortmateriale kan findes her på kommunens hjemmeside. Oplysninger kan fås ved henvendelse til Natur og Miljø på tlf. 9611 7557.
 

Se Spildevandsplanen på kortet

Her kan du se kort til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016
 

Se Spildevandsplanen på PlansystemDK

Spildevandsplanen på PlansystemDK
 

Her kan du finde alle bilag!

Bilag