Holstebro Kommune

Stammeområdet

subpage-img

Beskrivelse af stammeområdet i Holstebro kommune

Stammen og stammeproblemerne hos det enkelte barn og den enkelte familie er individuelle, og stammebehandlingen tilrettelægges derfor ud fra individuelle hensyn og behov.
Vi lægger vægt på tidlig indsats og tager enhver bekymring om stammen fra forældre, pædagoger og lærere alvorligt.
Stammen og stammeproblematikkerne kan desuden være forskellige afhængigt af barnets alder og kan variere over tid.
 
Førskolebørn (2-6 år)

Mål:

 • at bevare barnets talelyst  
 • at undgå at stammen udvikler sig i negativ retning  
 • at barnet tør tale med sin stammen  
 • at fremme flydende tale  
 • at fremme en blødere form for stammen  
 • at øge viden om stammen i barnets nærmiljø  
 • at give forældre og pædagoger konkrete handlemuligheder i forhold til stammen  
 • at give forældrene mulighed for at tale om de følelser og bekymringer, de måtte have i forhold til barnets stammen

Praksis:
Når PPR får en henvendelse vedrørende et barn, der stammer, laves en indledende screening. Afhængigt af de individuelle behov aftales det videre forløb med den enkelte familie. Dette kunne f.eks. være hjemmebesøg, observation i daginstitutionen, tilbud om yderligere vejledning. Der vil altid være mulighed for yderligere opfølgning ved behov.
For førskolebørn, der har stammet i minimum et år, kan der tilbydes et Lidcombeforløb, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.
 
Skolebørn

Mål:

 • at barnet får øget viden om stammen generelt  
 • at der arbejdes specifikt med det enkelte barns stammen  
 • at der arbejdes med barnets følelser og holdninger til stammen  
 • at barnet bevidstgøres om, at det selv skal være aktivt og tage ansvar for at arbejde med sin stammen  
 • at barnet bevarer lyst og har mod til at indgå i kommunikation med andre mennesker  
 • at barnet lærer at tage ansvar for sin stammen og sin kommunikation  
 • at øge viden om stammen i barnets nærmiljø  
 • at give forældre, lærere og pædagoger konkrete handlemuligheder i forhold til stammen  
 • at give forældrene mulighed for at tale om de følelser og bekymringer, de måtte have i forhold til barnets stammen

Praksis:
Når PPR får en henvendelse vedrørende et skolebarn, der stammer, tages der i hvert enkelt tilfælde stilling til, hvorledes interventionen skal foregå, da dette kan variere meget afhængigt af barnets alder og eventuel tidligere kontakt til talepædagog.
Der kan f.eks. tilbydes udredning af stammeproblematikken, samtale med og vejledning af forældre, lærere og pædagoger, individuel taleundervisning, deltagelse i gruppeforløb med jævnaldrende børn, der stammer, besøg i barnets klasse med oplysning og dialog om stammen.
Da stammen for nogle kan være en livslang problematik, som kan ændres over tid, kan der være perioder med stort behov for opfølgning eller undervisning og andre perioder, hvor behovet er mindre. PPR kan således inddrages gennem hele barnets folkeskoletid.
Efter barnet har forladt folkeskolen varetages den talepædagogiske indsats af Center for Kommunikation i Herning. Ved behov skal familien selv rette henvendelse til Center for Kommunikation.
 

Læs mere

 • Sprogpakken - Børn skal udfordres sprogligt

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

ppr@holstebro.dk
Tlf.: 96117539

Telefontid: 
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00

Telefontid: 
psykologer og talehørekonsulenter
fredag kl. 8.00 - 9.00
ergoterapeuten
mandag kl. 10.30 - 11.30