Holstebro Kommune

Grønne støttemidler til foreninger

subpage-img

Ansøg om økonomisk støtte til materialer/vedligehold af grønne områder

Baggrund

Byrådet har i 2017 afsat 100.000 kr. til en separat pulje, hvoraf der restere 60.000 hvorfra foreninger, organisationer mv. kan søge om midler til medborgerskabende aktiviteter. Baggrunden for puljen er at byrådet ønsker, at understøtte lokale initiativer, som styrker et lokalt og aktivt medborgerskab. Byrådet lægger vægt på, at puljemidlerne anvendes til fællesskabsorienteret aktiviteter, og støtter derfor ikke aktiviteter, der kun tilgodeser enkeltpersoner.
 

Formål

Puljen er specielt rettet mod medborgerskabende aktiviteter i lokalområderne, som understøtter drift og vedligehold af offentligt tilgængelige arealer, som anvendes af hele lokalområdet.

Hvem kan søge?

 • Borgerforeninger eller andre foreninger, der repræsenterer det pågældende lokalområde.
 • Der kan kun indsendes én ansøgning fra hvert lokalområde og ansøgningen skal omfatte arealer, der kan benyttes af hele lokalsamfundet.

Økonomisk støtte - hvad kan man søge midler til?

 • Der kan søges om støtte til vedligeholdelse af arealer som foreninger mv. ønsker at vedligeholde.
 • Der kan søges om støtte til materialer, m.v., som f.eks. plæneklipper, koste, maling og brændstof.
 • Den enkelte forening kan kun årligt søge om støtte for maks. 20.000 kr. eks. moms. De ansøgte redskaber skal stå mål med arealets størrelse og opgavens omfang.

Økonomisk støtte - hvad kan man ikke søge midler til?

 • Der kan bl.a. ikke søges om støtte til vedligeholdelse af arealer som foreninger i anden forbindelse er forpligtiget til at vedligeholde.
 • Der kan bl.a. ikke søges om støtte til materialer til anlæg af byggeri, installationer m.v.

Ansøgningerne skal indeholde

 • Et ansøgt beløb dokumenteret med kopi af konkrete tilbud.
 • En beskrivelse af til hvilket formål, redskaberne skal benyttes, og på hvilke arealer - angivet på kortbilag med beliggenhedsadresse.
 • Brugsretsaftale/driftsaftale fra ejeren, hvis arealerne ikke er ejet af foreningen.
 • Oplysninger om, hvilke foreninger ansøgningen eventuelt er indsendt i samarbejde med.
 • Oplysninger på kontaktperson, som er ansvarlig for indkøbet.
 • Oplysning om foreningens CVR-nr.

Behandling af ansøgning

 • Ansøgningsfrist er 16 oktober 2017
 • Alle ansøgninger kan forvente svar inden for 14 dage herefter.
 • Imødekommes en ansøgning af Teknik og Miljø, meddeles foreningen tilsagn om støttebeløbets størrelse.
 • Støttebeløbet udbetales ikke til foreningen, men vil ske ved, at Holstebro Kommune afholder de faktiske udgifter til materialerne direkte med leverandøren/forhandleren
 • Eventuelle resterende midler efter tildeling vil blive udbudt i november, i en fornyet ansøgningsrunde.

Indsend ansøgning

Ansøgning skal indeholde ovennævnte oplysninger, og sendes til:
trafikogpark@holstebro.dk

 

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro