Holstebro Kommune

Sygeplejeklinikkerne

subpage-img

Sygeplejeklinikkernes tilbud

Den kommunale sygepleje er for alle med behov for sygepleje, uanset alder. Sygepleje ydes døgnet rundt og udføres i en af sygeplejeklinikkerne eller i dit hjem. 

Sygepleje ydes efter ordination fra praktiserende læge, vagtlæge eller fra et hospital. 

Ved ordination kontakter sygeplejersken dig pr. telefon eller ved besøg i hjemmet. Vurderes det, at du skal komme i en sygeplejeklinik, aftales der en tid, som du kender det fra lægen eller tandlægen. 

En stor del af sygeplejerskens opgaver er også, at vejlede dig eller dine pårørende i selv at kunne varetage opgaven. En sygeplejerske ydelse er f.eks.:

 • hjælp ved alvorlig sygdom,
 • forebyggelse af sygdomme,
 • medicindosering,
 • injektioner,
 • smertebehandling,
 • sårbehandling m.m.

I hjemmesygeplejen møder du engagerede professionelle sygeplejersker, der kompetenceudvikles i takt med tiden. Sygeplejerskernes funktionsområder opdeles i fire hovedområder: 
 

 • at udføre sygepleje
 • at lede, planlægge og koordinere sygepleje
 • at formidle sygepleje
 • at udvikle sygepleje

4 sygeplejeklinikker 

Sygeplejeklinikkerne er placeret centralt rundt i kommunen, så de er let tilgængelige.

De har de bedste forhold, til at give den rigtige sygepleje.

Der er sygeplejeklinikker følgende steder:

 • Sygeplejeklinikken Sønderlandsgade, 
  • Sønderlandsgade 12, 7500 Holstebro, Tlf.: 9611 4865
 • Sygeplejeklinikken Birkehøj, 
  • Birkehøj 80, 7500 Holstebro, Tlf.: 9611 4200
 • Sygeplejeklinikken Vinderup, 
  • Grønningen 19, 7830 Vinderup, Tlf.: 9611 4520
 • Sygeplejeklinikken Ulfborg, Ulfborg-Vemb Lægehus, 

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Center for Hjemmesygepleje og Hjemmepleje

Sygeplejeklinikkerne har ingen telefon tid og kan kontaktes:

Birkehøj tlf.: 9611 4200 
Ulfborg  tlf.: 9611 4450 
​Vinderup tlf.: 9611 4520

Sygeplejeklinik Sønderlandsgade
tlf.: 9611 4865 

Telefontid:
kl. 8.00-9.00
Tlf.: 9611 4865 

sundhed@holstebro.dk