Holstebro Kommune

Sygeplejerskestuderende

subpage-img

Hvad får du ud af din kliniske studiepraktik i Holstebro Kommune?

Du vil få mulighed for at koble din teoretiske viden fra studiet til vigtig praksiserfaring, herunder indblik i tværfaglige og tværsektorielle løsninger, digitale løsninger og relevante udviklingsprojekter.

Vi inviterer dig inden for i et arbejdsfællesskab og i kliniske studiesteder, som er kendetegnet ved et åbent, imødekommende og anerkendende læringsmiljø - blandt andet med fælles refleksionsøvelser med øvrige studerende.

Vi lægger stor vægt på, at du får mulighed for at træne dine sygeplejerskefærdigheder og bliver en handlekraftig og selvstændig sygeplejerske, som matcher fremtidens behov for sygepleje.

Din vejleder tager hånd om din introduktion til dit kliniske studiested og organisationen i Holstebro Kommune ved opstart af klinisk periode.

Indholdet og målsætningerne i de kliniske studiepraktikker er beskrevet i semesterbeskrivelserne for sygeplejerskeuddannelsen og i de kliniske studieplaner, som du finder på praktik.via.dk.

Vores forventninger til dig:

Vi forventer, at du som studerende drager omsorg for egen læring, er opsøgende og reflekterende og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune

Facts 

Holstebro Kommune stiller hvert år i alt ca. 110 kliniske studiepladser til rådighed for sygeplejerskeuddannelsen på VIA, Holstebro og Viborg, herunder også for internationale studerende. Pladserne er fordelt på semestrene 1, 2, 3, 4, 5, 6, og 7 og tilbydes indenfor Centre for Nære Sundhedstilbud, hjemmesygepleje, plejeboliger, demenskoordination og indenfor Center for Socialt Udsatte og Psykiatri. 

Kontakt

HR-Udvikling

Uddannelseskonsulent
Kirsten Skovgaard

Kirsten.skovgaard@holstebro.dk
Tlf. 96117308

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521