Holstebro Kommune

Talehørekonsulent

subpage-img

Talehørelæreren tilbyder råd og vejledning til børn med sprog-, tale- og hørevanskeligheder. 

Ofte har der før en indstilling sendes til PPR været uformel kontakt med forældre, relevante professionelle eller evt. barnet, her gives råd og vejledning, som måske kan afhjælpe problemet. Er der efterfølgende behov for yderligere indsats sendes henvisning/indstilling til PPR.
 
Der foretages en tale-sproglig vurdering, som ud over en undersøgelse kan omfatte iagttagelser og samtale med relevante voksne, hvorunder der indhentes relevante oplysninger. Forældrene er ofte til stede i forbindelse med undersøgelsen.  

PPR’s (talehørekonsulentens) vurdering indeholder som udgangspunkt følgende:

  • Beskrivelse af barnets potentialer og vanskeligheder
  • Beskrivelse af behov for specialpædagogisk bistand, herunder beskrivelse af, hvad forældre og institution/skole selv kan stille op
  • Forslag til afhjælpning af problemet
  • Evt. inddragelse af andre relevante fagpersoner
  • Der udfærdiges en rapport, som gennemgås med forældre og relevante professionelle.

Foranstaltninger kan være:

  • Vejledning
  • Taleundervisning tilrettelagt ud fra barnets behov og udført gennem legeprægede aktiviteter. Undervisningen planlægges så barnet i perioder har pauser, hvor det kan stabilisere det indlærte
  • Der sker halvårlig opfølgning på alle tale-høresager. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvor omfattende denne opfølgning skal være.

Børn med stammen tilbydes rådgivning og undervisning af talehørekonsulent med særlig uddannelse og specialviden på området.  

Stammeområdet

Stammen og stammeproblemerne hos det enkelte barn og den enkelte familie er individuelle, og stammebehandlingen tilrettelægges derfor ud fra individuelle hensyn og behov.

Vi lægger vægt på tidlig indsats og tager enhver bekymring om stammen fra forældre, pædagoger og lærere alvorligt.

Stammen og stammeproblematikkerne kan desuden være forskellige afhængigt af barnets alder og kan variere over tid.

Der kan tilbydes et lidcombeforløb for børn mellem 3-6 år. 

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

ppr@holstebro.dk
Tlf.: 96117539

Telefontid: mandag - torsdag kl. 9.00 - 12.00.

Telefontid: 
psykologer og talehørekonsulenter
fredag kl. 8.00 - 9.00.
Ergoterapeuten mandag kl. 10.30 - 11.30