Holstebro Kommune

Tekniske hjælpemidler

subpage-img

Indscannede materialer, lydbøger mm.

Elever i læsevanskeligheder kan få adgang til elektroniske tekster gennem forskellige digitale baser. Jf. opretshavslovens § 17 skal der foreligge dokumentation fra læsevanskeligheder. 

De mest benyttede digitale baser på skolerne er:

Materialebasen, som eleven kan få adgang til via Skolekom. Basen indeholder ca. 1000 undervisningsbøger, scannet af skoler fra hele landet. Det er skolelederen, som giver eleven adgang til basen.

Nota.nu  som er et nationalt bibliotek for mennesker i læsevanskeligheder. Her findes mange tusinde  bøger og tidsskrifter, som kan downloades. Der kræves dokumentation for læsevanskeligheder ved testlærer eller PPR, for at kunne blive medlem af Nota.

Debbi.dk, som er et bibliotek for blinde. Her findes et væld af voksen- og børnelitteratur. Det er skolebibliotekaren, som låner bøgerne til eleven fra Debbi.  

Derudover er der mulighed for at låne netlydbøger gennem folkebibliotekerne.

 

ViTre

  

ViTre-pakken  er en softwarepakke til Microsoft Windows, som kan hjælpe børn, unge og voksne med at læse og skrive. Pakken består af de tre programdele: ViTal, ViseOrd og ViTex

  • ViTal  er et oplæsningsprogram, der læser tekster højt fra fx Word, digitale tekster, internet
  • ViseOrd er et ordforslagsprogram, som hjælper med at skrive
  • ViTex er et scannerprogram, som kan læse scannet tekst op. Alle teksterne kan desuden laves om til lydfiler, fx MP3filer

ViTre-programmerne er en del af Holstebro Kommunes indsats for læsning. Derfor ligger ViTre på alle skolernes computere og kan benyttes af alle eleverne.

Det er muligt at få programmerne installeret på computeren derhjemme for et år ad gangen. Dette aftales med skolen.

ViTre i skolens undervisning

I indskolingen bruges programmerne som støtte til alle elevernes læseindlæring. ViTre anvendes desuden som kompenserende hjælpemiddel for de elever, som er i læsevanskeligheder.

For elever i læsevanskeligheder vil en læsefaglig vurdering foretaget af skolens testlærer afgøre behovet for omfanget af ViTre-støtten, adgangen til digitale baser m.m. Kontakt skolen for yderligere spørgsmål, evt. kommunens læsekonsulent på PPR.  

Links til manualer og film om ViTre

Her er en kort manual, som gør det muligt, hurtigt og nemt at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre-pakken. Kom nemt i gang med ViTre-pakken 

Du har også mulighed for at se 10 små videofilm, som gennemgår brug og indstillinger af programmerne. Film om ViTre 

ViTre på elevens egen pc

Eleverne i Holstebro Kommune kan frit downloade ViTre-pakken til deres egen pc via dette link. Skole.Scandis.dk

I ViseOrd er der forskellige ordbøger, som hjælper eleverne med ordforslag. Ordbøger til ViseOrd

Brug af ViTre ved nationale test og prøver

Elever i læsevanskeligheder har mulighed for at benytte ViTre i forbindelse med de nationale tests, folkeskolens afgangsprøve (FA) samt folkeskolens udvidede afgangsprøve (FUA).

De elever, som benytter ViTre i den daglige undervisning, har ret til at bruge ViTre ved de nationale test. Det er elevens lærer, som afgør, om ViTre må benyttes.

Ved FA og FUA er det skolelederen, som inden for de gældende retningslinier  afgør, om eleven kan benytte ViTre. Vejledning om fravigelser af bestemmelserne ved Folkeskolens afsluttende prøver.

Henvendelse vedr. brug af ViTre kan ske til skolen.

Kontakt

Børn og Unge

Folkeskoleafdelingen

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

boern.unge@holstebro.dk
9611 7536