Sundhedsfremme og Forebyggelse

subpage-img

Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse

Indenfor sundhedsfremme er målet først og fremmest at øge folks følelse af sammenhæng, at styrke folks livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen. 

Indenfor forebyggelsesområdet handler det om at forhindre opståen og udvikling af sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker.

Samlet set handler det om, at vi – både som enkeltpersoner og som grupper – har det liv, vi ønsker og at vi er i stand til at handle for at nå derhen.

Indsatsen er f.eks.

  • Åben rådgivning for borgerne om sundhed og livsstil
     
  • Initiativer for at minimere livsstilssygdomme og følgerne heraf - med fokus på kost, rygning, alkohol, motion og trivsel
     
  • Tilbud til mennesker med kronisk sygdom om Lærings- og mestringsforløb med inddragelse af både fagfolk og erfarne patienter
     
  • Forebyggende hjemmebesøg til borgere, der har nået pensionsalderen