Holstebro Kommune

Tilgængelighedsudvalget

subpage-img

Tilgængelighedsudvalget er et underudvalg til Handicaprådet 

Tilgængelighed beskriver de mangeartede og komplekse processer, som handler om at tilpasse og tilrettelægge alle samfundets aktiviteter, så de i udgangspunktet også inkluderer de behov, mennesker med funktionsnedsættelse har – uanset om funktionsnedsættelsen er fysisk, psykisk eller intellektuel.

Tilgængelighedsudvalgets opgaver

Tilgængelighedsudvalget sætte fokus på tilgængelighed:

  • i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder,
  • indenfor IT og kommunikationsområdet.
  • indenfor bygninger og bygningsnære arealer, veje, fortove, fortovs op- og nedkørsler, parker, parkeringspladser, grønne områder, naturstier, strandarealer mv.
  • indenfor offentlige transportmidler, busser og tog
  • indenfor skiltning af det offentlige rum
  • ved at medvirke til vurdering og rådgivning om brugerbehov indenfor tilgængelighed.
  • ved varetagelse af opgaver pålagt af Handicaprådet 

Tilgængelighedsudvalgets kompetence

  • Rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprådets vegne på netop dette område

Kontakt Tilgængelighedsudvalget

Alle er velkommende til at kontakte os med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgeres tilgængelighed i hele kommunen.
 
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til et medlem af Tilgængelighedsudvalget.
 

 

Selvbetjening

Læs mere