Holstebro Kommune

Transport af skoleelever

subpage-img

Buskort og skolebuskørsel

Fri transport

Man kan iflg. folkeskoleloven få fri transport til distriktsskolen, når skolevejen er længere end de nedenfor nævnte kilometertal for de respektive klassetrin.

Vi tilstræber, at opsamlingsstedet er så tæt på hjemmet som muligt, men kan være op til halvdelen af nedenstående afstande:
 

 • Bh. klasse – 3. klassetrin:          2,5 km
 • 4. – 6. klassetrin:                         6 km
 • 7. – 9. klassetrin:                         7 km
 • 10. klassetrin:                              9 km

Hvis man vælger en skole udenfor sit skoledistrikt er man ikke kørselsberettiget.

Hvis skolevejen af udvalget karakteriseres som farlig, kan der dispenseres fra afstandskriteriet – spørg skolen.

I tilfælde af spørgsmål kontaktes den enkelte skole eller undervisningssted.

 

Trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje

 • Borbjergvej, 7500 Holstebro. Gælder for hele vejstrækningen For elever fra 0. - 10. kl.

 • Buligvej, 7830 Vinderup. Gælder for hele vejstrækningen. For elever i 0. - 7. kl.
 • Djeldvej, 7830 Vinderup. Fra Sahlshøjvej til Baunebakken. For elever i 0. - 7. kl.
 • Dueholmvej, 7800 Skive. Fra Tingvej til Hahlvej. For elever i 0. - 10. kl.
 • Egebjergvej, 7830 Vinderup. Fra Geddalvej til Vester Egebjergvej. For elever i 0. - 7. kl.
 • Ejsingholmvej, 7830 Vinderup. Fra Geddalvej til Landtingvej. For elever i 0. - 7. kl.
 • Geddalvej, 7830 Vinderup. Fra Egebjergvej til Ejsing by. For elever i 0. - 7. kl.
 • Gl. Landevej, 7830 Vinderup. Fra Skivevej til Ejsing by. For elever i 0. - 7. kl.
 • Herningvej (Rute 34). Fra Kommunegrænse til Kommunegrænse. For elever i 0. - 10. kl.
 • Herningvej, 7500 Holstebro. Fra Ringvejen til kommunegrænsen. For elever i 0. - 10. kl.
 • Hesselåvej, 7500 Holstebro. Fra Skave til Over Savstrupvej. For elever i 0. - 7. kl.
 • Hjermvej, 7500 Holstebro. Fra Asmosevej til rundkørslen ved Nordre Ringvej. For elever i 0. - 7. kl.
 • Hogagervej, 7500 Holstebro. Gælder for hele vejstrækningen. For elever i 0. - 7. kl.
 • Holstebrovej (Hovedvej 189). Fra Rydhave til Hvam. For elever i 0. - 10. kl
 • Holstebrovej, 6990 Ulfborg. Fra Lystlundvej til Vembvej. For elever i 0. 10. kl.
 • Hovgårdvej, 7830 Vinderup. Fra Sevelvej til Buligvej. For elever i 0. - 7. kl.
 • Kalsgårdvej, 7500 Holstebro. Gælder for hele vejstrækningen. For elever i 0. - 10. kl.
 • Kirkevej, 7830 Vinderup. Fra Holstebrovej til Fjordparken. For elever i 0. - 7. kl.
 • Landtingvej, 7830 Vinderup. Fra Struervej til krydset ved Landtingvej nr. 14. For elever i 0. - 10. kl.
 • Madumvej, 6990 Ulfborg. Fra Kommunegrænsen til Ringkøbingvej. For elever i 0. - 6. kl.
 • Møgelvangvej, 7830 Vinderup. Gælder for hele vejstrækningen. For elever i 0. - 7. kl.
 • Nørrevang, 7500 Holstebro. Fra Trabjergvej til Skave byskilt. For elever i 0. - 10. kl.
 • Ringkøbingvej, 6990 Ulfborg. Fra kommunegrænsen ved Rejkjær til bytavlen i Ulfborg. For elever i 0. - 3. kl.
 • Ringkøbingvej, 7500 Holstebro. Fra Idomlundvej til Råsted. For elever i 0. - 7. kl.
 • Ryde Møllevej, 7830 Vinderup. Fra Rydevej til Nørre Hvamvej. For elever i 0. - 6. kl.
 • Rydevej, 7830 Vinderup. Fra Holstebrovej til byskiltet i Ryde. For elever i 0. - 10. kl.
 • Salshøjvej, 7830 Vinderup. Gælder for hele vejstrækningen. For elever fra 0. - 6. kl.
 • Skautrupvej, 7500 Holstebro. For elever i 0. - 6. kl.
 • Skivevej, 7500 Holstebro. Fra Ringvejen til Holstebrovej. For elever i 0. - 7. kl.
 • Skivevej, 7830 Vinderup. Fra Vinderup til kommunegrænsen i nord. For elever i 0. - 7. kl.
 • Stendisvej. Fra Ryde by til Nørrevang. For elever i 0. - 10. kl.
 • Stokholmvej, 7830 Vinderup Fra jernbaneoverskæringen ved Hvidmosevej til Ålvej. For elever i 0. - 10. kl.
 • Søgårdvej, 7830 Vinderup. Fra husnr. 26 rundt Hellesø til Stubbergårdvej. For elever i 0. - 7. kl.
 • Tingvej, 7800 Skive. Fra Herningvej til Hjelm Hede Friskole. For elever i 0. - 6. kl.
 • Tinkerdalsvej, 7500 Holstebro. Gælder for hele vejstrækningen. For elever i 0. - 10. kl.
 • Trabjergvej, 7500 Holstebro. For elever i 0. - 10. kl.
 • Vester Trabjergvej, 7500 Holstebro. Fra Trabjergvej til Ryde byskilt. For elever i 0. - 10. kl.
 • Vesterled, 7830 Vinderup. Fra Sevelvej til husnr. 38A. For elever i 0. - 7. kl.
 • Viborgvej, 7500 Holstebro. Fra Mejrup til Skave byskilt. For elever i 0. - 10. kl.
 • Viborgvej. Fra Skave byskilt til kommunegrænsen i Bjergby. For elever i 0. - 10. kl.
 • Vinderupvej, 7830 Vinderup. Fra Skivevej til Østparken. For elever i 0. - 7. kl.
 • Øster Stendisvej, 7830 Vinderup. For elever i 0. - 10. kl.

Kørsel af specialelever

Henvendelser vedrørende kørsel af specialklasseelever kan rettes til skolesekretær på Sct. Jørgens Skole Gitte Moeskjær, tlf. nr. 9611 6107   

Kørsel af elever fra Trekanten

Udvalget for Børn og Unge indsætter nu to ekstra skolebusser til henholdsvis Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen og giver samtidig eleverne i 0.-4. klasse og 46 elever i sprogklasserne på de to skoler mulighed for at tage med bussen i skole og hjem igen, når skoledagen er omme – eller kl. 15.45 for de børn, der går i SFH. 

Eleverne skal ikke bruge buskort til skolebusserne. 

Se køreplanerne for skolebusserne her