Holstebro Kommune

Tvis Mølle Naturlaboratorium

I Holstebro Kommune har vi tradition for at gå nye veje. Med udviklingen af Tvis Mølle Naturlaboratorium går vi også nye veje. Vi ønsker, at Naturlaboratoriet bliver fremtidens centrum for formidling af samspillet mellem natur, miljø, kultur og mennesker.

Her kan du læse nyhedsbreve vedr. Tvis Mølle Naturlaboratorium
 

Nyhedsbreve 05-01-2017

Her kan du læse mere om Tvis Mølle Naturlaboratorium i fremtiden.
 

Tvis Mølle Naturlaboratorium i fremtiden 29-08-2017

 

Faciliteter

Ved Tvis Mølle Naturlaboratorium er der forskellige faciliteter, som bl.a. omfatter:

  • Madpakkehus, bålplads, grill, vand og brænde 
  • Toiletter
  • Natursti
  • Faste O-løbsposter opstillet af Vestjysk Orienteringsklub

Tvis Mølle Naturlaboratorium og faciliteterne kan benyttes alle ugens dage hele året rundt.

Det er ikke muligt at booke faciliteterne, men kontakt Natur og Miljø, hvis du påtænker, at afholde et større arrangement. 

Natur og miljø kan kontaktes på tlf. 96 11 75 57 eller på e-mail: naturogmiljo@holstebro.dk.

Bålplads, grill, vand og brænde

Madpakkehus

Formidling

Mennesker i naturen – naturen i mennesker

Hvordan påvirker mennesker naturen, klimaet og miljøet. Og hvordan påvirker naturen os? Tvis Mølle Naturlaboratorium udfordrer din viden og skaber spændende oplevelser med mennesker, kultur og natur. 

I området omkring Tvis Mølle ejer Holstebro Kommune ca. 126 ha. natur. Landskabet er præget af vandet fra Tvis Å, Storå og Vandkraftsøen. Det varierede landskab består af både skov, eng, ådal, hede og overdrev. Her er kulturhistoriske spor i landskabet efter Tvis Kloster, teglbrænding og mergelgravning. I området ved Tvis Mølle mærker man således historiens vingesus i både naturen og kulturen. Derfor er det en perfekt placering for et naturlaboratorium.

Tvis Mølle Naturlaboratorium

I Holstebro Kommune har vi tradition for at gå nye veje. Med udviklingen af Tvis Mølle Naturlaboratorium går vi også nye veje. Vi ønsker, at Naturlaboratoriet bliver fremtidens centrum for formidling af samspillet mellem natur, miljø, kultur og mennesker. 

Formålet er at formidle, hvordan vi påvirker miljøet, og hvordan naturen påvirker os. At give den besøgende en dybere forståelse af, at vores natur har formet vores kulturarv og skabt rammerne for, hvorfor vores (lokal)samfund ser ud, som det gør. Naturlaboratoriet skal også give de besøgende indblik i, hvordan menneskers adfærd og samfundets udvikling er med til at påvirke naturen. Derfor er et af de lærings- og oplevelsesmæssige omdrejningspunkter beskyttelse og benyttelse af naturen. 

Tvis Mølle sø
 

Fire temaer

Tvis Mølle Naturlaboratorium er centreret om fire temaer:
 

  • Vand: For at skabe forståelse for havets og Storås betydning og viden om vandkredsløbet, fødevareproduktion og udfordringer i forhold til oversvømmelser m.v.
  • Naturvidenskab: For at skabe interesse for og viden, der kan bidrage til udviklingen af potentialer inden for naturvidenskabelige discipliner.
  • Kulturarv: For at fortælle om de geologiske og kulturelle påvirkninger og deres betydning for Holstebro og omegns udvikling før, nu og i fremtiden.
  • Sundhed: For at styrke brugernes fysiske og mentale sundhed gennem aktiviteter med leg, bevægelse, fordybelse og meditation

Tvis Mølle Formidling
 

Brugerne

Naturlaboratoriet er for mennesker i alle aldre. Her lærer man gennem leg, fysiske aktiviteter, sanseindtryk og fordybelse om natur, teknologi, kultur og sundhed.

Foruden børn, deres forældre og elever på ungdomsuddannelserne bliver Tvis Mølle Naturlaboratorium et sted for motionister, aktive seniorer, foreninger, turister og borgere i kommunale rehabiliteringsforløb. 

Gående, løbende, kørestolsbrugere og andre med særlige udfordringer – alle er velkomne. Det gælder også erhvervslivet, som kan bruge laboratoriet til innovation og udvikling og som nye rammer for møder m.v.

Området ligger bynært, dvs. i gå- og cykelafstand for borgerne i Holstebro by, Tvis, Mejrup, Mejdal og Halgård, men tænkes at blive et attraktivt udflugtsområde for borgere og foreninger i hele Holstebro Kommune. 

Holstebro Kommune har afsat knap 5 mio. kr. til at etablere Tvis Mølle Naturlaboratorium. Målet er dog, at der udvikles et ambitiøst naturlaboratorium, hvorfor der som udgangspunkt arbejdes med et samlet budget på knap 22 mio. kr.