Holstebro Kommune

Udbetaling af lokaletilskud til leje af haltimer i selvejende haller

subpage-img

Udbetaling af lokaletilskud til leje af haltimer

Foreningens egenandel (pt mindst 27%) betales af foreningen til de selvejende haller. Kommunens tilskud (pt 73% af højst 382 kr./time) udbetales til de selvejende haller kvartalsvis forud.

Haller kan få tilskud til max. 1.800 timer pr. år til foreningers benyttelse af hallerne.

Særlige regler ved leje i idræts- og fritidscentre

Til leje af lokaler i idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirksomhed kan der max. gives tilskud på 67% til et antal timer á 100 kr., der er bestemt ud fra følgende:
 

  • et basistimetal på 50 timer pr. år 
  • et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere 1/3 time pr. medlem for et medlemsantal mindre end 100. 
  • et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere ¼ time pr. medlem for antallet af medlemmer over 100. 

Til leje af omklædningsfaciliteter for udendørsbrugere ved idrætshaller/fritidscentre kan der max. gives et tilskud svarende til 67% af et beløb på 382 kr. pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteterne.

Egenbetaling opkræves som et gebyr på 110 kr. pr. medlem for udendørs brugere af kommunale idrætsanlægs omklædningsfaciliteter.

 

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534