Holstebro Kommune

Uddannelsescenter Mariebjerg

subpage-img

Mariebjerg

Uddannelsescenter Mariebjerg er et uddannelsessted, som tilbyder special-undervisning og ungdomsuddannelse til unge og voksne med særlige behov.

Uddannelsescenteret er beliggende i Vemb, 18 km vest for Holstebro. Mariebjerg ligger naturskønt ned til Storåen, og med både skov, klit og hede i nærheden.

Der er 53 uddannelsespladser, og der er tilknyttet et kollegium med 36 pladser.

Efter behov kan både skoledel og kollegiedel udvides med muligheder beliggende i Holstebro.

De særlige uddannelses- og undervisningstilbud for unge og voksne tilbydes af Uddannelsescenter Mariebjerg på flere adresser i kommunen.

Der er afdelinger i både Vemb og i Holstebro.

Målgruppe

Uddannelsescenteret tilbyder undervisning til alle med særlige behov, som ikke kan benytte det almindelige uddannelsessystem.

For øjeblikket er målgrupperne unge og voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser. Desuden optages sent udviklede unge, som heller ikke kan benytte andre uddannelsesmuligheder.

STU(Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er for unge og unge voksne indtil det 25. år, som har afsluttet folkeskolen.

For voksne med specifikke behov er der mulighed for at modtage specialundervisning.

Uddannelsescenter Mariebjerg tilbyder en række bomuligheder, mens man modtager undervisning eller er i et særligt uddannelsesforløb.

Du kan læse mere om Uddannelsescenter Mariebjerg på www.uc-mariebjerg.dk

Tilbud

Uddannelsescenteret tilbyder ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Desuden udbydes årskurser og kortere kurser efter lov om specialundervisning for voksne. Mariebjerg driver også datastuer, hvor der tilbydes it-kurser til brugere, personale og pårørende.

Nærmere information om ungdomsuddannelsen på www.uc-mariebjerg.dk

Formand for skolebestyrelsen

Inger Enemark
Tlf. 8686 1433

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Socialafdelingen

Visitation og Rådgivning

Viborgvej 67
7500 Holstebro

Psykiatri.Handicap@Holstebro.dk
Tlf.: 96114000

Uddannelsescenter Mariebjerg

Burvej 2
7570 Vemb

psykiatri.handicap@holstebro.dk
Tlf.: 96114640