Holstebro Kommune

Udmeldelse

subpage-img

Hvornår skal jeg udmelde mit barn?

 

 • Du skal udmelde dit barn via Digital Pladsanvisning, når dit barn ikke længere skal passes i dagtilbud.
   
 • Pladsen skal opsiges med 1 måneds varsel, til den 1. eller 16. i måneden.
 • Barnet skal ikke meldes ud, når barnet rykkes op fra et dagtilbud til et andet kommunalt dagtilbud eller til en plads i kommunal SFH. Pasning i et dagtilbud ophører automatisk, fra den dato dit barn er tilbudt ny kommunal plads i det videre forløb. Eksempelvis ophører pasning i dagpleje den dato, der er tilbudt en børnehaveplads. Børn, der er optaget i børnehave, udmeldes automatisk herfra, når der tilbydes en plads i et kommunalt skolefritidshjem (SFH).
   
 • Du skal udmelde dit barn af det kommunale dagtilbud, hvis dit barn f.eks. skal gå i en privat institution, optages i pasning i en friskole eller dit barn er optaget i en kommunal dagpleje/institution, og du ønsker at benytte en tilskudsordning. 
   
 • Reglerne for udmeldelse gælder også, når du fraflytter Holstebro Kommune, har bopæl i Holstebro Kommune med dagtilbudsplads i en anden kommune eller hvis du har bopæl i en anden kommune med dagtilbudsplads i Holstebro Kommune.