Holstebro Kommune

Udsatterådet

subpage-img

Udsatterådet i Holstebro Kommune har til formål at rådgive Byrådet og være et samlet talerør for socialt udsatte mennesker.

Gennem Udsatterådet kan Byrådet få adgang til erfaringer og specialviden omkring udsatteområdet.
Udsatterådets målgruppe er mennesker, som er i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Udsatterådet består af 8-12 medlemmer bosiddende eller lokalt forankret i Holstebro Kommune.

Udsatterådets medlemmer udpeges efter indstillinger fra bruger- og interesseorganisationer i Holstebro Kommune.

Udsatterådet vælger formanden blandt rådets medlemmer, mens Socialafdelingen leverer den fornødne sekretariatsbistand. 

Udsatterådet afholder møde ca. 4 gange om året. 

Udsatterådet viste deres anerkendelse til medarbejderne på Jobcenter og Ydelsescenter 

Den 6. december besøgte Udsatterådet og formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Jens Kristian Hedegård Jobcenter og Ydelsescenter, for at overrække en buket, sammen med en stor anerkendelse af medarbejderne. Det har været Udsatterådets ønske i forbindelse med den årlige udsatterådspris, at sende en særlig tak til medarbejderne for den store indsats de yder for socialt udsatte i Holstebro Kommune, og det blev bakket op af Social- og Sundhedsudvalget.

Blomst overrækkes

Udsatterådets formand Ann Martin sagde blandt andet, at det betyder meget for socialt udsatte at blive mødt med forståelse og respekt - og med et smil. Og det kan vi være stolte af i Holstebro. Samtidig ville Udsatterådet også gerne minde om, at det er vigtigt at blive ved med at have øje for de socialt udsatte.

Kontakt

Centerleder for Socialt Udsatte

Hans-Jørgen Niewald

Tlf. 96114031 eller 21348246
hans-jorgen.niewald@holstebro.dk