Holstebro Kommune

Udviklingspuljen

subpage-img

Udviklingspuljen - har du en idé til et folkeoplysende tiltag ?

Holstebro  Kommune vil med sin folkeoplysningspolitik og herunder udviklingspuljen sikre rammerne for et stærkt, mangfoldigt og identitetsskabende foreningsliv.

Udviklingspuljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger til forskellige former for udviklingsarbejde rettet mod organisationsformer, initiativer, foreninger og projekter der har et folkeoplysende sigte.

Målet er at skabe nye aktiviteter og tiltag på fritids- og folkeoplysningsområdet i Holstebro Kommune.

Der er vedtaget retningslinjer for tilskud fra Udviklingspuljen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen indsendes elektronisk inden arrangementets afholdelse - dog senest den 1. december.

Sport og Fritid behandler og bevilger tilskud op til 10.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget behandler og bevilger tilskud over 10.000 kr. efter forudgående høring i det råd foreningen/ansøgeren tilhører.

Ansøgning sendes løbende til

fritidsafdelingen@holstebro.dk

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534