Holstebro Kommune

Undervisning af tosprogede

subpage-img

"Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk".

Basisundervisning i dansk som andetsprog

Vi etablerer basisundervisning i dansk som andetsprog iflg. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog  Det sker i flerkulturelle og flersprogede modtageklasser. 

Læs her om: organisering af undervisningen af nyankomne flygtninge og indvandrere. 

Modtageklasser

Vi har etableret modtageklasser på følgende skoler:

Sønderlandsskolen for 5 – 8 årige
Rolf Krake Skolen for 8 – 13/14 årige
Holstebro Kommunale Ungdomsskole for 14 – 17 årige

Udslusning fra modtageklasse

Efter max. 2 år i modtageklasse udsluses eleverne til normalklasse på distriktsskolen eller på den skole, hvor modtageklassen er placeret. Det sker på baggrund af en indstilling fra lærerne og i tæt samarbejde med konsulenten for tosprogede elever.

Tosprogsscreeninger

Gennem hele forløbet i modtagesystemet, bliver der lavet individuelle sprogbeskrivelser, sprogvurderinger og individuelle undervisningsplaner for dansk som andetsprog.

Dansk som andetsprog

Tosprogede elever, der er integreret i normalklasser, undervises i dansk som andetsprog efter en vurdering af den enkelte elevs behov, enten som støtte i klassen, på tosprogscentret som undervisning efter skoletid eller i særlige tilfælde parallelt med normalklassens undervisning, eller i kursusperioder på tværs af klasser, der afholdes af tosprogscentret.

Der udarbejdes løbende sprogbeskrivelser, individuelle undervisningsplaner og evalueringer af elevens behov, som så ligger til grund for den almindelige undervisning og undervisningen på sprogcentret.

Fællessprog – Dansk som andetsprog

Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige færdigheder, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk.

Kontakt

Børn og Unge

Jonna Rud Jensen
Konsulent for tosprogede

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Boern.Unge@Holstebro.dk
9611 5121