Holstebro Kommune

Værdier

subpage-img

"Ledestjernen" - Holstebro Kommunes værdier

"Ledestjernen" er udtryk for Holstebro Kommunes grundlæggende værdier.

Vi er en værdibaseret organisation, og derfor spiller værdibaseret ledelse en helt central rolle i hverdagen.
Værdierne har betydning for vores tilgang til løsning af opgaver, både i vores interne samarbejde og i forhold til vores samarbejde med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere.

Omdrejningspunktet er: GLÆDE - UDVIKLING - UDSYN

Konkret betyder det, at vi:

  • signalerer at værdierne er betydningsfulde og giver mening i hverdagen.
  • involverer medarbejderne i arbejdet med værdierne i praksis - til gavn for samarbejdet med borgerne og til gavn for medarbejdernes trivsel.
  • omsætter værdierne ved at give tydeligt feedback på både ønsket og uønsket adfærd og kommunikation.
  • er optagede af ledelsens betydning i forhold til at være rollemodeller for værdiernes "liv i hverdagen".
  • tager afsæt i værdierne i vores personalepolitikker.
  • jagter de gode fortællinger om værdiernes betydninger i hverdagens opgaveløsning og samarbejde.
  • ved, at arbejdet med værdierne i hverdagen er en proces, der altid vil og skal være i gang.