Holstebro Kommune

Værdighedspolitik

subpage-img

Holstebro Kommune har fået en Værdighedspolitik

I en dialog med Ældreråd, Handicapråd, medarbejdere og politikere har Holstebro Kommune udarbejdet en Værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken udgør en del af grundlaget for arbejdet i det kommunale sundheds- og ældreområde – herunder også for de indsatser som ”værdighedsmilliarden” bidrager med finansiering til. 

Værdighedspolitikken vil ligeledes give et afsæt for det fortsatte arbejde med udviklingstiltag med henblik på at matche udfordringerne indenfor dette centrale velfærdsområde.

Den politisk vedtagne fordelingen af midlerne i værdighedspuljen for 2016 vil fremgå af den udarbejdede redegørelse.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Ledelsessekretariatet

Rådhusstræde 11
7500  Holstebro

sundhed@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7585