Holstebro Kommune

Værktøjskasse fagpersoner

subpage-img

Værktøjskasse for fagpersoner

Alle børn og unge har i Holstebro kommune ret til at indgå i såvel sociale som faglige fællesskaber, hvor de oplever sig som anerkendte og aktive deltagere. I bestræbelsen på at udvikle inkluderende fællesskaber er alle parter omkring børnene vigtige medspillere. At udvikle på en inkluderende praksis er ikke et individuelt projekt for den enkelte medarbejder, men kræver en fælles indsats af aktørerne på området. 

Fokus på inkluderende fællesskaber skal ske i samspillet mellem fagpersoner og forældre. Som en hjælp til at sætte udviklingen af inkluderende fællesskaber på den lokale dagsorden er oprettet en værktøjskasse til fagpersoner. Værktøjskassen indeholder materiale og links til inspiration. 

Værktøjskassen er opdateres løbende med inspirationsmateriale. Ligger du som fagperson inde med materiale, som kan inspirere andre, er du meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Camilla Andersen på Camilla.Lindberg.Andersen@Holstebro.dk

Værktøjskasse for fagpersoner

Politikker:

Handleplaner:

Kompetenceudvikling:

Inklusionsspil:
Inklusionsspillet™ er et dialogværktøj, der på en sjov og involverende måde styrker det sociale fællesskab omkring udviklingen af inkluderende fællesskaber. Dialogspillet udlånes på forvaltningen ved kontakt til udviklingskonsulent Camilla Lindberg Andersen. Tlf. 96115134. 

For mere information om inklusionsspillet.

Temaaften:
Tre temaaftener sætter fokus på dilemmaer og muligheder i Holstebro Kommunes inklusionsindsats – set fra et medarbejder- og lederperspektiv.

Her finder du PowerPoints fra temaaftnerne som kan inspirere til at sætte fokus på etiske dimensioner ved inklusion. . 

På baggrund af tilsvarende temaaftner for forældrene blev der udarbejdet en pressemeddelelse. Heri blev et forældrebestyrelsesmedlem interviewet omkring etiske perspektiver på inklusion. 

Arrangementer:
Artikel om forældrearrangement med fokus på inklusion i Ellebæk Børnehave. 

Links:
Inklusionsudvikling.dk er et samarbejde mellem Inklusionsudvikling og Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning. Begge enheder hører under Undervisningsministeriet og formidler viden om, hvordan der skabes inkluderende læringsmiljøer i praksis.

SFI-Inklusionspanelet er et forskningsprojekt om inklusion af elever med særlige behov i almindelige klasser i folkeskolen. Projektet fokuserer på at undersøge eleverne og deres klassekammeraters oplevelser af inklusion. Udover at høre eleverne og deres klassekammeraters egne stemmer, skal forskningsprojektet undersøge, hvordan elever udvikler sig i et inkluderende læringsmiljø. Følg linket for at holde dig opdateret på inklusionspanelets resultater.

Socialstyrelsens hjemmeside med information om evidensbaserede programmer herunder; DUÅ, PALS, PMTO, MTFC, MST m.fl.

Viden om inklusion er en rapport med præsentation af strategier, der har positiv virkning på inklusion i grundskolen på en praksisorienteret, kort, præcis og læsbar måde.

”Inklusion mellem pædagogik og arbejdsmiljø. Erfaringer og inspiration fra et forskningsprojekt”. Et hæfte der kan inspirere til arbejdet med udvikling af fælles faglighed om inklusion og arbejdsmiljø. 

Inklusion i dagtilbud (2014) er en undersøgelse der ser på, hvordan og i hvilket omfang kommuner og dagtilbud arbejder med inklusion, for at give alle børn mulighed for at deltage i fællesskaber og dermed undgå eksklusion.

Institut for Relationspsykologi har sit fokus på de relationelle samspil og de mange udviklingsmuligheder, den relationelle bevidsthed åbner for den enkelte og for gruppen.

Kontakt

Børn og Unge

Udviklingskonsulent
Camilla Lindberg Andersen

Camilla.Lindberg.Andersen@Holstebro.dk
Tlf.: 96115134