Holstebro Kommune

Værktøjskasse for forældre

subpage-img

Værktøjskasse for forældre 

Alle børn og unge har i Holstebro Kommune ret til at indgå i såvel sociale som faglige fællesskaber, hvor de oplever sig som anerkendte og aktive deltagere. I bestræbelsen på at udvikle inkluderende fællesskaber er alle parter omkring børnene vigtige medspillere. Børnene og de unges forældre, har stor betydning for de fællesskaber børnene er en del af. 

Fokus på inkluderende fællesskaber skal ske i samspillet mellem fagpersoner og forældre. Den enkelte institution eller skoles forældrebestyrelse spiller en vigtig rolle, når inklusionsbegrebet skal defineres lokalt. 

Som en hjælp til at sætte udviklingen af inkluderende fællesskaber på den lokale dagsorden er oprettet en værktøjskasse til forældrebestyrelser og forældre. Værktøjskassen indeholder materiale og links til inspiration. 

Værktøjskasse for forældrebestyrelser

Politikker:

Handleplaner:

Inklusionsspil:
Inklusionsspillet™ er et dialogværktøj, der på en sjov og involverende måde styrker det sociale fællesskab omkring udviklingen af inkluderende fællesskaber. Dialogspillet udlånes på forvaltningen ved kontakt til udviklingskonsulent Camilla Lindberg Andersen. Tlf. 96115134. 

For mere information om inklusionsspillet.

Temaaften:
Tre temaaftener sætter fokus på dilemmaer og muligheder i Holstebro Kommunes inklusionsindsats – set fra forældrenes side.

Her finder du powerpoints fra temaaftnerne som kan inspirere til, i forældredebatten, at sætte fokus på etiske dimensioner ved inklusion.

På baggrund af temaaftnerne blev der udarbejdet en pressemeddelelse. Heri blev et forældrebestyrelsesmedlem interviewet omkring etiske perspektiver på inklusion.

Arrangementer:
Artikel om forældrearrangement med fokus på inklusion i Ellebæk Børnehave.

Links:
Landsorganisationen for forældre i folkeskolen
Siden indeholder værktøjer og redskaber til forældre og skolebestyrelsesmedlemmer:

Kontakt

Børn og Unge

Udviklingskonsulent
Camilla Lindberg Andersen

Camilla.Lindberg.Andersen@Holstebro.dk
Tlf.: 96115134