Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Vand og natur

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Natur og Miljø efter Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Planloven og Miljømålsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister (hvis der kan klages), hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Tilladelse efter lov om vandløb og dispensation efter lov om naturbeskyttelse til restaurering af Ellebæk 12-09-2017 10-10-2017
Afgørelse om ikke VVM-pligt til til projekt om restaurering af Ellebæk 12-09-2017 10-10-2017
Høring efter Lov om vandløb til etablering af kreaturbro over Navtrup Bæk 07-09-2017 05-10-2017
Lyngbakken 14 D. Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af terrasse ved Storå 06-09-2017 04-10-2017
Tilladelse til etablering af sandfang i Pilkmose Bæk - vandløbslov og naturbeskyttelseslov 31-08-2017 28-09-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro