Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Vand og natur

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Natur og Miljø efter Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Planloven og Miljømålsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister (hvis der kan klages), hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Vemb Vil Videre. Dispensation til etablering af handicapfiskeplatfom mv. ved Storå 20-11-2017 18-12-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til demontering af luftledningen, 27-10-2017 24-11-2017
Idom Åvej 3, Idom - dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af drivhus 26-10-2017 23-11-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro