Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Vand og natur

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Natur og Miljø efter Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Planloven og Miljømålsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Jeppe Aakjærs Vej 53, 7500 Holstebro - Dispensation fra åbeskyttelseslinie til drivhus/pavillon 24-03-2017 21-04-2017
Tilladelse efter lov om vandløb og naturbeskyttelse til etablering af Kreaturbro over Røjbæk Karup å vandsystem 10-03-2017 07-04-2017
09-03-2017 06-04-2017
Holstebro Kommune. Forslag om regulering af Stokvad Bæk 09-03-2017 06-04-2017
Holstebro Kommune. Forslag om regulering af Vegen Å omkring Sønderbrogade 09-03-2017 06-04-2017
Høring efter lov om vandløb - Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved Egebjerg 09-03-2017 04-05-2017
Gammelbyvej 5, 7500 Holstebro - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinie til rørlægning af grøft 07-03-2017 04-04-2017
Høring efter lov om vandløb til etablering af grødeopsamlingsplads nedstrøms Trandum Bro ved Karup Å 28-02-2017 28-03-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro