Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Vand og natur

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Natur og Miljø efter Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Planloven og Miljømålsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister (hvis der kan klages), hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Lystlundvej 15, 6990 Ulfborg - Skovrejsning 23-05-2017 20-06-2017
Nymøllevej 2, 7500 Holstebro - Afslag på skovrejsning inden for åbeskyttelseslinie og negativ skovrejsningsområde 22-05-2017 19-06-2017
Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til supplering af gydebanke i Karup Å ved Egebjerg 19-05-2017 16-06-2017
Tværmosevej 10, 7830 Vinderup - Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til læhegn 10-05-2017 07-06-2017
Bjerghuse 130 - tilladelse til rørlægning af grøft 08-05-2017 05-06-2017
Forslag om 2 sandfang i Skave Å 04-05-2017 01-06-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro