Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Vand og natur

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Natur og Miljø efter Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Planloven og Miljømålsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Offentliggørelse af færdige Natura 2000-handleplaner 21-04-2017 19-05-2017
Tilladelse efter lov om vandløb til krydsning af Skave Å med 10 kV Elkabelprojekt ved Hesselåvej 31, Holstebro ved anvendelse af styret underboring 10-04-2017 08-05-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til etablering af 10 kV kabelanlæg til Møgelvangvej 9, 7830 Vinderup 10-04-2017 08-05-2017
Tilladelse efter lov om vandløb og dispensation efter lov om naturbeskyttelse til etablering af grødeopsamlingsplads ved Trandum Bro Karup Å 10-04-2017 08-05-2017
Afgørelse om at projekt for etablering af grødeopsamlingsplads ved Trandum Bro Karup Å ikke er VVM-pligtigt 10-04-2017 08-05-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til etablering af 10 kV kabelanlæg til vindmølleområde NØ for Skave 10-04-2017 08-05-2017
Regulering af Vegen Å ikke VVM pligt 07-04-2017 05-05-2017
Holstebro Kommune. Regulering af Vegen Å ved Sønderbrogade disp. naturbeskyttelse 07-04-2017 05-05-2017
Forslag om regulering af Savstrup Å - gydegrus 07-04-2017 05-05-2017
Bjerghuse 130. Forslag om rørlægning af grøft 07-04-2017 05-05-2017
Afgørelse om at projekt for fritlægning af Agerbæk ved Hornshøj, Holstebro ikke er VVM-pligtigt 28-03-2017 25-04-2017
Tilladelse efter lov om vandløb til fritlægning af Agerbæk ved Hornshøj, Holstebro. 28-03-2017 25-04-2017
Høring efter lov om vandløb - Offentliggørelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Karup Å ved Egebjerg 09-03-2017 04-05-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro