Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Vand og natur

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Natur og Miljø efter Vandløbsloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Planloven og Miljømålsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister (hvis der kan klages), hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Regulering af 2 strækninger i Savstrup Å med gydegrus - vandløbslov 21-07-2017 18-08-2017
Sveavej 19. Tilladelse til brinksikring og etablering af terrasse ved Storå - vandløbslov og naturbeskyttelseslov 21-07-2017 18-08-2017
Tilladelse til etablering af 2 sandfang i Skave Å - vandløbslov og naturbeskyttelseslov 20-07-2017 17-08-2017
Mejdal Søvej 40, 7500 Holstebro - Dispensation fra åbeskyttelseslinien til opstilling af målerstander 14-07-2017 11-08-2017
Tilladelse til krydsning af vandløb med kabler ved styret underboring (Blæsbjerg-projekt) i henhold til lov om vandløb samt dispensation efter lov om naturbeskyttelsesloven til krydsning af § 3 beskyttet natur samt § 18 fortidsmindebeskyttelseslinier. 13-07-2017 10-08-2017
Dispensation efter lov om naturbeskyttelsesloven til krydsning af § 18 fortidsmindebeskyttelseslinier tre § 3 beskyttede vandløb samt § 16 åbeskyttelseslinie og tilladelse efter lov om vandløb til krydsning af 5 vandløb – Kabellægning fra Idomlund til Linde 13-07-2017 10-08-2017
Tilladelse til etablering af 2 gydestryg i Vegen Å efter vandløbslov og naturbeskyttelseslov 12-07-2017 09-08-2017
Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro - Lovliggørende dispensation til tilbygning/orangeri 12-07-2017 09-08-2017
11-07-2017 08-08-2017
Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til hydrologiprojekt syd for Thorsminde 10-07-2017 07-08-2017
Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af grøfter langs Thorsmindetangen 10-07-2017 07-08-2017
Regulering af groefter ved Thorsmindetangen. Ikke VVM pligt 10-07-2017 07-08-2017
Strovstrupvej 6. Tilladelse til etablering af gydestryg i Storå efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven 07-07-2017 04-08-2017
Tilladelse efter Vandløbsloven til krydsning med forsyningskabel af Gryde Å og Pilkmose Bæk ved Styret underboring langs Hestbjergvej samt dispensation fra lov om naturbeskyttelse til krydsning med forsyningskabel ved hede og moseområde 30-06-2017 28-07-2017
Høring efter lov om vandløb om genslyngning af Ellebæk samt omlægning og sløjfning af rørlægninger ved Alstrup, Holstebro 02-06-2017 30-07-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro