Holstebro Kommune

Vandhandleplan for Holstebro Kommune

subpage-img

Byrådet I Holstebro Kommune har den 9. oktober 2015 vedtaget kommunens Vandhandleplan for perioden 2009 - 2015.

Vandhandleplanen indeholder en beskrivelse af, hvilke indsatser, der skal ske i Holstebro Kommune. Handleplanen  redegør for, hvor og hvordan kommunen har planlagt at gennemføre indsatserne.

Forud for behandlingen har forslag til kommunens Vandhandleplan været i offentlig høring i perioden fra 30. april 2 - 3. august 2015.

Vandhandleplanen er udarbejdet på baggrund af statens vandplaner, der detaljeret beskriver, hvilke indsatser kommunen er ansvarlig for at gennemføre inden udgangen af 2015.

Indsatser

En række af indsatserne, som skal gennemføres, har til formål at nedbringe næringsstofbelastningen til Nissum fjord, Limfjorden samt til en række ferskvandssøer.

Endvidere vil en række projekter forbedre forholdene i vandløbene for deres dyre- og planteliv, så der fremadrettet kan opnås god økologisk tilstand i kommunens vandløb.

 

Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro