Holstebro Kommune

Vandråd - Nissum Fjord

subpage-img

Kommunalbestyrelserne i hovedoplandet til Nissum Fjord har besluttet, at Holstebro Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen og mødeledelsen af Vandråd – Nissum Fjord.

Vandrådets mødeledelsen varetages af For- og næstformand for Vandoplandsstyregruppen for Nissum Fjord Karsten Filsø (Udvalget for Natur, miljø og Klima, Holstebro Kommune) og Jens-Bernhard Knudsen (Teknik- og Miljøudvalget, Herning Kommune).
 

Sekretariat

Sekretariat

Afdelingschef for Natur og Miljø Torben Mølgaard, Holstebro Kommune
Chef for Natur, Miljø og Byggeri Lotta Sandsgaard, Herning Kommune

Biolog Søren Brandt , Herning Kommune
Biolog Mads Nedergaard, konktaktperson ved Vandråd Nissum Fjord, Holstebro kommune

Kontaktoplysninger for Vandråd Nissum Fjord, telefon 9611 7822,  Mail: Mads.Nedergaard@holstebro.dk
 

Vandrådet:

Vandrådet:

Landsdækkende organisationer/foreninger:

Dansk Akvakultur v. Niels Wittus, (nwi@danforel.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, v. Jens Johan Brogaard, (jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk)
Danmarks Sportsfiskerforbund, v. Gunnar H. Pedersen, (gunnar@houlbypedersen.dk)
Dansk Skovforening, v. Mogens R. Brandt 
Danske Kloakmestre v. Flemming Geipel, (flemming@geipel.dk
DANVA, v. Jesper Madsen,  (JMN@vestforsyning.dk)
Forening af Danske Vandværker v. Niels Chr. Ravn, (nielsravn@skylinemail.dk)
Landbrug og Fødevarer v. Helle Borum, (hbo@hflc.dk)
Bæredygtigt Landbrug v. Sven Agergaard, (agergaard@agropartnere.dk)
Danske Vandløb, v. Godske Godskesen, (godskesen@get2net.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, v. Jens Overgaard Christensen, (jenschristensen@post.tele.dk)

Lokale organisationer/foreninger:

Holstebro Struer Landboforening, v. Kristian Gade, (89gade@gmail.com)
Danmarks Naturfredningsforening - Lemvig, v. Per Godsk Petersen, (per.godskp@gmail.com)
Herning Ikast Landboforening, Karsten Willumsen, (kw@kjargaarden.dk
Danmarks Naturfredningsforening - Ikast-Brande, Kaj Kristiansen (ikast.brande@dn.dk)
Familielandbruget Vestjylland v. Svend Bodholt, (svendogmargit@hotmail.com)
Aulum-Haderup Sportsfiskerforening v. ny udpegning afventer.

Læs mere

Kontakt

Telefon 96117822
Mail: Mads.Nedergaard@holstebro.dk