Holstebro Kommune

Vandreture

subpage-img

Mange af kommunens naturområder og plantager er åbne for publikum, med etablerede stier og eventuelt andre faciliteter som borde og bænke, toilet informationsskilte m.m. Også Holstebro by byder på oplevelser for den der vil udforske på egen hånd.

For at hjælpe og inspirere dig har vi lavet en række vandretursfoldere med kort og beskrivelser af det du kan opleve.

Folderne kan downloades her. Trykte udgaver af folderne kan du som regel få på de lokale turistbureauer og biblioteker.


 

Natur serien

Flyndersø/Ådalstien Stubbergård Sø/ Mosestien Skånsø Ryde Plantage Borbjerg Møllesø Ca. 2 km natursti mellem Mejrup og Tvis Kloster.
 

 • Flyndersø/Ådalstien
  3,5 km vandretur på naturstier rundt om Stubber Å
 • Stubbergård Sø/ Mosestien
  14 km på natursti rundt om Søen og 1,7 km handicap venlig sti
 • Skånsø
  Naturstier af varierende længde (1 – 5 km) i området ved Skånsø
 • Ryde Plantage
  1 og 3 km Vandreruter på naturstier i mose-præget plantage der langsomt udvikler sig til naturskov.
 • Borbjerg Møllesø
  Ca. 2 km på naturstier rundt om Borbjerg Møllesø
 • Elkjærstien
  Ca. 2 km natursti mellem Mejrup og Tvis Kloster. Stien krydser Storå over hængebroen ved Elkjær. Stien hænger sammen med naturstien rundt om Vandkraftsøen og Søstien ved Mejrup.

By serien

Vandkraftsøen Vestre Plantage Bosætning og landskab Holstebros arkitektur Skovlund og stien langs Vegen Å Hjertestien

 

 • Vandkraftsøen
  Ca. 7,5 km vandretur på naturstier rundt om Vandkraftsøen I Holstebro by. Dele af stien følger eksisterende veje og cykelstier.
 • Vestre Plantage
  Afmærkede løbe og gangstier på ca. 3, 5, 7 og 9 km.
 • Bosætning og landskab
  Ca. 7,7 km på stierne gennem den nord/vestlige del af Holstebro by. Oplev forskellige former for bosætning. Ruten er velegnet til en tur på cykel.
 • Holstebros arkitektur
  Turen tager udgangspunkt i byens centrum, inden for de indre ringgader, med nogle få afstikkere til bygninger uden for. Den afmærkede rute er ca. 3,6 km.
 • Skovlund og stien langs Vegen Å
  Stisystemet begynder i centrum af Holstebro, og følger Vegen Å til skovlund Plantage. Her er der etableret en afmærket natursti på ca. 3,4 km.
 • Hjertestien
  Ca. 5,6 km vandretur der følger stier rundt i den varierede bynatur og østre plantage i den centrale del af Holstebro by.

 

Beslægtede vandretursfoldere

Mundbjerg Natursti Sir Lyngbjerg Ejsing stierne Evighedstræer Cykel- vandre- og ridestier rundt om Nissum Fjord Sporet ved Mogenstrup
 

 • Mundbjerg Natursti
  Natursti i det fredede område ved Mundbjerg nord fra Herrup by. Stien har forbindelse med naturstierne ved Stubbergård Sø.
 • Sir Lyngbjerg
  Naturstier i den privatejede Sir Lyngbjerg Plantage. I skoven er markeret en historisk rute, med 14 opgavetavler.
 • Ejsing stierne
  Markerede stier i området omkring Ejsing, der skal opleves til fods, på cykel eller til hest.
 • Evighedstræer
  Danmarks Naturfredningsforening har udpeget en række bevaringsværdige træer som ”Evighedstræer” i Holstebro Kommune. Træerne er markeret med en stolpe og et lille skilt. Træernes placering kan findes på DN´s hjemmeside.
 • Nissum Fjord
  Cykel- vandre- og ridestier rundt om Nissum Fjord. Nissum Fjord er en kystlagune, hvor ferskvand fra et stort opland via især Storå samles i fjorden, før det lukkes ud og blandes med Vesterhavets saltvand ved slusen i Thorsminde.
 • Sporet ved Mogenstrup
  Natursti i området rundt om Mogenstrup by. Stien passerer Karup Å samt nogle af fortidens gravhøje.

 

Vandringer ved Nissum Fjord 2017