Holstebro Kommune

Vandstandsprognose for Storå

subpage-img

Holstebro Kommune stiller en vandstands- og varslingsmodel til rådighed. Modellen giver en prognose for vandstanden i Storå i Holstebro By og Rotvig Bro ved Hodsager.

Prognosen er vejledende og rummer en vis usikkerhed, bl.a. fordi der ofte er afvigelser mellem nedbørsprognoser og den nedbør der reelt falder. I takt med at der indhentes erfaringer med varslingssystemet og brugerfladen, vil modellen løbende blive justeret. Der er mulighed for at tilmelde sig en SMS-service, der varsler når der er risiko for oversvømmelser fra Storå i Holstebro By.

Tilmeld dig SMS-service med varsling om risiko for oversvømmelse i Holstebro By:
 


SMS-service ved risiko for oversvømmelse fra Storå

Man tilmelde sig en sms-service, der varsler, når prognosen viser, at der er risiko for oversvømmelser fra Storå i Holstebro By. Varslingen vil derudover henvise til at man som borger i områder, som er truet af oversvømmelse fra Storå, løbende bør følge udviklingen i vandstanden i åen eller her på kommunens hjemmeside.
 

Vandstands- og varslingsmodel

Modellen giver mulighed for at forudsige vandstanden i Storå i Holstebro By og ved Rotvig Bro. Den aktuelle vandstand og en prognose for udviklingen i vandstanden i de næste 3 døgn vises.

Modellen giver hver time en prognose, der bygger på de seneste data, der er indhentet fra de vandstands - og nedbørslokaliteter, som prognosen bygger på. Vandstandsprognoser, der går udover de nærmeste timer, baseres på nedbørsprognoser og kalibrerede sammenhænge mellem nedbør og afstrømning.

Vandstands- og varslingsmodellen skal give borgere og beredskab en bedre mulighed for at forberede sig og forebygge gener fra oversvømmelser.
 

Vandstandsprognose Storå, Holstebro Renseanlæg

Figuren viser aktuel vandstand i Storå ved renseanlægget, samt en prognose for vandstanden de kommende 3 døgn. Desuden viser figuren den målte nedbør i oplandet de sidste 5 døgn, samt en prognose for nedbøren de kommende 5 døgn. Ved en vandstand på 9 m, svarende til den orange linje, er der begyndende oversvømmelser i Holstebro by. Når prognosen (rød linje) rammer den orange linje, er der risiko for oversvømmelser. Hvis vandstanden når 9,8 m (mørkerød linje) er der betydelige oversvømmelser i Holstebro By.

Klik på figuren for at forstørre

Målestationen ved Holstebro Renseanlægget

Nedenfor findes figurer der viser vandstand og prognose i Storå ved Rotvig Bro samt i Storå ved Holstebro renseanlæg med større detaljeringsgrad.
 

Vandstandsprognose Storå, Rotvig Bro

Klik på figuren for at forstørre

Målestationen ved Rotvig.

Figuren viser aktuel vandstand i Storå, Rotvig Bro ved Hodsager, samt en prognose for vandstanden de kommende 3 døgn. Desuden viser figuren den målte nedbør i oplandet de sidste 5 døgn, samt en prognose for nedbøren de kommende 5 døgn.

Prognose ved Holstebro Renseanlæg, detaljeret

Målestationen ved Holstebro Renseanlægget

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro