Holstebro Kommune

Vejarbejde og trafikinformationer

subpage-img

Vi informerer om større vejarbejder som kan skabe problemer for trafikken. Det kan f.eks. f.eks. være en total eller delvis spærring af vejen i 1-2 uger eller mere. Asfaltarbejde er ikke medtaget som vejarbejde, da det typisk er afsluttet samme dag og samtidig er meget afhængig af vejret.

Aktuel større vejarbejde i kommunen

 

Spærring af stationsvej

Stationsvej yderligere afspærret

Byggeriet af det nye Center for Sundhed samt det nye politihovedkvarter i Hostrups, er nu så fremskreden at det har været nødvendig at spærre en større del af Stationsvej af for trafik.

Se præcis hvor de nye spærringer er på kortet her.


Kloakarbejde i Ulfborg 2016

Kloakarbejde i Ulfborg

På vegne af Vestforsyning Spildevand A/S fremsendes hermed orientering med overordnede informationer om forestående kloakarbejder i Ulfborg.

Som led i Holstebro Kommunes spildevandsplan separerer Vestforsyning Spildevand A/S kloaksystemet i Ulfborg. I år 2016 udføres separeringen i vejene Holmegade og Herredsgade, afgrænset mellem Holmegade 53 (Ulfborg Nord, syd for jernbanebro) til Herredsgade 41 (Ulfborg Syd, Nord for Torstedvej), jf. nedenstående oversigtsbillede.

Vejdirektoratet er vejmyndighed i Holmegade og Herredsgade; Vestforsyning er i dialog med Vejdirektoratet om udførelse af arbejdet, således det sker på den mest hensigtsmæssige måde for både ledningsejer, vejmyndighed og ikke mindst de borgere, institutioner og erhvervsdrivende som ligger langs vejene og berøres af arbejdet.

Arbejdet for kloaksepareringen forventes udbudt i december 2015 og udført i perioden primo april til ultimo november 2016. I forbindelse med udbuddet af entreprisen, tilbyder Vestforsyning at medtage poster for de ledningsejere, som ønsker at etablere nye ledninger eller sanere eksisterende ledninger i forbindelse med kloaksepareringen. Såfremt der er ledningsejere som ønsker at gøre brug af dette tilbud bedes Vestforsyning kontaktes på tlf. 9612 7456 med henblik på drøftelse af omfang og koordinering af ledningsarbejdet.
Ved ønske om medtagne poster i udbuddet bedes materiale (udbudsbeskrivelse, tilbudsliste m. mængdeopgørelse mv.) fremsendt senest fredag d. 13. november 2015.


Vejlukning / omkørsel ved Hostrup

I september 2014 begynder opførelsen af et ny hovedkvarter for Midt- og Vestjyllands Politi, og i foråret 2015 går næste store byggeri, Center for Sundhed, i gang lige ved siden af.

Begge projekter kræver omlægninger af veje og forsyningslinjer samt etablering af en ny parkeringsplads.

Byggeaktiviteterne begynder nu, og derfor lukker vi en strækning af Stationsvej, så der bliver omkørsel via Jens Baggesens Vej og Skivevej fra september 2014 og 2,5 år frem.

Kort over primær omkørselsvej ved Hostrup

Der bliver fortsat vejforbindelse fra Stationsvej til Holbergsvej - dog med gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg.

På omkørselsruten opstiller kommunen informationstavler. Omkørslen giver mere trafik på Jens Baggesens Vej og Skivevej, og vi vil løbende holde øje med situationen og foretage flere tilpasninger, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis du vil vide mere om omkørslen ved Hostrup, kan du  kontakte Trafik og Park.

Se også


Yderligere information

Yderligere informationer

Medierne informerer

Medierne informerer

Lokale trafikmeldinger for Holstebro området kan høres på Radio Midt & Vest, Radio Holstebro og Radio Favorit FM - eller ses på Radio Midt & Vest hjemmeside. De lokale trafikmeldinger vil også ved større uheld og voldsomme vejrfænomener kunne ses hos de landsdækkende medier og hjemmesider.

På www.vintertrafik.dk oplyses om problemer på statsvejene som skyldes sne og frost (kun vinterhalvåret).