Holstebro Kommune

Vejarbejde og trafikinformationer

subpage-img

Vi informerer om større vejarbejder som kan skabe problemer for trafikken. Det kan f.eks. f.eks. være en total eller delvis spærring af vejen i 1-2 uger eller mere. Asfaltarbejde er ikke medtaget som vejarbejde, da det typisk er afsluttet samme dag og samtidig er meget afhængig af vejret.

Aktuel større vejarbejde i kommunen

 

Gravearbejde i Lunden og Søvej

Information om gravearbejde i stien Gennem Lunden og ved Søvej
For at sikre at ejendommene i Holstebro kan aflede deres spildevand renoverer og vedligeholder Vestforsyning løbende spildevandsledningerne.
Fra stien Gennem Lunden og hen til Klintevej ligger en af Vestforsynings hovedledninger. Ledningen transporterer spildevandet fra bl.a. Mejrup, Mejdal, Sletten, Skave og Borbjerg til renseanlægget.
Ledningen blev lagt i 1971 og er i en meget dårlig stand. For at bevare ledningens funktion, renoveres den nu.
En del af renoveringen vil ske ved opgravning og en del af renoveringen vil ske ved foring. Foring betyder, at der lægges et nyt rør indeni den gamle ledning uden, at der opgraves.
Under noget af arbejdets udførelse vil der ovenpå jorden blive lagt en midlertidig slange, som pumper spildevandet forbi arbejdsområdet. Når arbejdet er færdig, fjernes slangen.
Når arbejdet udføres, vil dele af stien være helt eller delvis afspærret.

Arbejdet forventes at blive udført i perioden fra uge 40 til uge 50, 2017.

På tegningen er vist, hvilke strækninger, som bliver berørt af arbejdet og i hvilken periode samt hvilken entreprenør, som har ansvaret for arbejdet.
Endvidere er vist hvilke skilte m.m., som vil være opsat under udførelsen af arbejdet.

Kontaktpersoner

Byggeherre på projekt er Vestforsyning og kontaktpersonen er Peter Møllnitz, pmo@vestforsyning.dk, tlf.  9612 7413.

Når renoveringen sker ved opgravning vil entreprenøren være OLS og kontaktperson er Jørgen Jensen, tlf. 4030 1588

Når renoveringen sker ved foring vil entreprenøren være Per Aarsleff og kontaktperson er Frits Lassen, tlf. 4810 5720

Er der spørgsmål til brevet eller til projektet, er du velkommen til at kontakte Peter Møllnitz eller Keith Sørensen

 

Spærring af stationsvej

Stationsvej yderligere afspærret

Byggeriet af det nye Center for Sundhed samt det nye politihovedkvarter i Hostrups, er nu så fremskreden at det har været nødvendig at spærre en større del af Stationsvej af for trafik.

Se præcis hvor de nye spærringer er på kortet her.


Vejlukning / omkørsel ved Hostrup

I september 2014 begynder opførelsen af et ny hovedkvarter for Midt- og Vestjyllands Politi, og i foråret 2015 går næste store byggeri, Center for Sundhed, i gang lige ved siden af.

Begge projekter kræver omlægninger af veje og forsyningslinjer samt etablering af en ny parkeringsplads.

Byggeaktiviteterne begynder nu, og derfor lukker vi en strækning af Stationsvej, så der bliver omkørsel via Jens Baggesens Vej og Skivevej fra september 2014 og 2,5 år frem.

Kort over primær omkørselsvej ved Hostrup

Der bliver fortsat vejforbindelse fra Stationsvej til Holbergsvej - dog med gennemkørsel forbudt for køretøjer over 3500 kg.

På omkørselsruten opstiller kommunen informationstavler. Omkørslen giver mere trafik på Jens Baggesens Vej og Skivevej, og vi vil løbende holde øje med situationen og foretage flere tilpasninger, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis du vil vide mere om omkørslen ved Hostrup, kan du  kontakte Trafik og Park.

Se også


Yderligere information

Yderligere informationer

Medierne informerer

Medierne informerer

Lokale trafikmeldinger for Holstebro området kan høres på Radio Midt & Vest, Radio Holstebro og Radio Favorit FM - eller ses på Radio Midt & Vest hjemmeside. De lokale trafikmeldinger vil også ved større uheld og voldsomme vejrfænomener kunne ses hos de landsdækkende medier og hjemmesider.

På www.vintertrafik.dk oplyses om problemer på statsvejene som skyldes sne og frost (kun vinterhalvåret).