Holstebro Kommune

Vejledning i indstilling til PPR

subpage-img

Børn, unge, forældre, skoler, institutioner og kommunal sundhedspleje kan lave en indstilling til PPR.

Både for førskolebørn og for skolebørn.

Skemaet udfyldes bedst gennem et samarbejde mellem de voksne, der har et godt kendskab til barnet.
Oplysningerne i indstillingsskemaet er en nødvendig forudsætning for inddragelse af PPR som samarbejdspartner omkring barnet.

Til forældrene:
Indstillingen er nødvendig og oplysningerne i skemaet er vigtige for vores videre arbejde med jeres barn.
Ofte kan der være forskel på hvorledes man ser et barn i institutionen/skolen og hjemme. Vi vil derfor gerne have jeres kommentarer til indstillingen.

Oplysninger om jeres barns sundhedstilstand og udvikling er vigtige. Derigennem kan vi få at vide om der er fysiske årsager til vanskelighederne. Hvis I har yderligere informationer, I vurderer er vigtige for jeres barns videre forløb, er I velkomne til at vedlægge disse.
Når I er færdige med at udfylde felterne og har underskrevet indstillingen, returnerer I indstillingen til institutionen/skolen som derefter sender den ind til PPR.

Til pædagoger, SFH pædagoger og lærere:
Vi vil bede jer udfylde alle felter så grundigt og fyldestgørende som muligt.

Afhængig af den enkelte henvendelse vil der være nogle felter, der er vigtigere end andre, men vi vil bede jer udfylde alle felter. I er altid velkommen til at vedlægge yderligere beskrivelse , hvis i syntes der er områder der skal belyses grundigere, end det umiddelbart er muligt i skemaet.

Punkter der skal være afkrydset:

• Specialcentermøder
• Sproginspirerende møde

Det er især vigtigt at beskrive hvad der specielt er gjort for at støtte barnets udvikling – samt at I giver en vurdering af resultatet heraf. Kopi af individuelle handleplaner og evalueringsmateriale lægges gerne ved indstillingen.
Sundhedsoplysningerne vil som regel bedst kunne gives af forældrene.
Det er vigtigt at forældrene har mulighed for at give udtryk for deres opfattelse, så de bør have indstillingen til gennemlæsning for at give deres beskrivelse af deres barn

Når skemaet er udfyldt og underskrevet af begge parter (institution/skole og forældre) udleveres en kopi til forældrene og indstillingen sendes til PPR.

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

ppr@holstebro.dk
Tlf.: 96117539

Telefontid: 
mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
torsdag kl. 13.00 - 15.00

Telefontid: 
psykologer og talehørekonsulenter
fredag kl. 8.00 - 9.00
ergoterapeuten
mandag kl. 10.30 - 11.30