Holstebro Kommune

Vi finder din nye medarbejder

Vi finder din nye medarbejder

Virksomheden kan vederlagsfrit benytte Jobcenter Holstebro, når der skal ansættes nye medarbejdere. Kontakt Rekruttering- og Virksomhedsservice på hotline-telefonen  9611 3822 som kan hjælpe dig med dit rekrutteringsbehov.

 

Rekruttering via Jobcenter Holstebro

Jobcenter Holstebro finder gerne din nye medarbejder. Virksomheden beskriver jobbet og de ønskede kvalifikationer, hvorefter Jobcenter Holstebro udsøger og indkalder egnede kandidater til samtale med virksomheden.

 

Rekruttering via jobnet.dk - annoncering.

Job og cv-banken, jobnet.dk, stilles vederlagsfrit til rådighed for virksomheden. Her er mulighed for at annoncere efter nye medarbejdere. Virksomheden kan vælge enten selv at stå for hele processen, eller lade Jobcenter Holstebro stå for processen frem til gennemførelse af konkrete samtaler.

 

Rekruttering via jobnet.dk CV-banken.

Virksomheden har også mulighed for at søge ny medarbejder mellem tusindvis af jobsøgere. Relevante kandidater kan kontaktes direkte via jobnet.dk.

 

Rekruttering af voksenlærlinge.

Hvis virksomheden ansætter en ledig som voksenlærling, modtager virksomheden et tilskud fra Jobcenter Holstebro i praktikperioder.

Kontakt Jobcenter Holstebro, som vil være behjælpelige med at visitere egnede kandidater.

 

Rekruttering via opkvalificering.

Jobcenter Holstebro har mulighed for, at opkvalificere ledige til et konkret job – enten via et kursus, praktik i virksomheden eller i et løntilskudsjob. Praktik, løntilskud og kursus kan kombineres med henblik på at klæde den nye medarbejder bedst muligt på til jobbet.

 

Rekruttering kræver samarbejde.

Succes i rekruttering kræver samarbejde, klare aftaler og forventningsafstemning. Kontakt derfor Jobcenter Holstebro og aftal et møde med en af vore jobkonsulenter.

 

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Jobcenter og Ydelseskontor

Kirkestræde 15
7500 Holstebro

jobcenter@holstebro.dk
Tlf: 96113800 
Fax: 96113802

ydelseskontor@holstebro.dk
Tlf: 96117595 - Sygedagpenge
Tlf: 96117596 - Kontanthjælp
Fax: 96113802

Job og Kompetencecenter Vest (forsikrede ledige)

Harald Leths Vej 4
7500 Holstebro

jkv@holstebro.dk
Tlf: 96113950