Holstebro Kommune

Storparcel Vibevej Borbjerg

subpage-img
 
  Parcel nr. Areal  
  1543   
  2394   
R = Reserveret

Vibevej Borbjerg

 

 

Storparcellerne sælges for 253 kr. pr. m2.
Salgsprisen er inkl. moms.

Storparcellerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- kæde- og gårdhuse eller lignende) i højst 2 etager.

Ud over salgsprisen, skal køber betale 90.520 kr. for storparcel 1 og 271.560 kr. for hver af de to øvrige storparceller. Dette ekstra beløb svarer til tilslutningsbidragene til el, vand, kloak og varme for henholdsvis 1 (storparcel 1) og 3 huse (storparcellerne 2 og 3), således at køber forlods har betalt tilslutningsbidrag for henholdsvis 1 og 3 huse på de nævnte storparceller.

I prisen er ikke - bortset fra de ovenfor nævnte 7 tilslutningsbidrag - indeholdt tilslutningsbidrag af nogen art.

 

 

Selvbetjening

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk 
Tlf. 96117504

 

Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Tlf: 96117684