Holstebro Kommune

Vindmølle syd for Nørre Vosborg

subpage-img

Byrådet har den 17. maj 2016 vedtaget planer, der åbner mulighed for etablering af én vindmølle syd for Nørre Vosborg.

Kommuneplantillægget og lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring. I forbindelse med høringen indkom i alt fire bemærkninger og indsigelser.

Yderligere information:

Materialet kan også ses i Planafdelingen, Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus.

Spørgsmål og henvendelser om ovenstående og baggrundsmateriale hertil kan rettes til Planafdelingen på tlf. 9611 7558 eller pr. e-mail til planafdelingen@holstebro.dk.

Nedenfor fremgår informationer om forløbet forud for den endelige vedtagelse af planerne.
 

Offentlig høring af planforslag

Planforslagene kan ses ved klik på link herunder.

Planforslagene blev annonceret på Holstebro.dk under bekendtgørelser den 27. januar 2016. Samtidig blev der annonceret afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslagene.

Forud for udarbejdelse af planforslagene er der truffet afgørelse om, at udskiftning af vindmøllen med en større vindmølle ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er offentligt bekendtgjort på Holstebro Kommunes hjemmeside under bekendtgørelser den 28. september 2015.

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro