Holstebro Kommune

Vindmøller ved Blæsbjerg

subpage-img

Fra Vindteam ApS foreligger anmeldelse i henhold til VVM-reglerne af et projekt med 4 vindmøller ved Blæsbjerg.

Anmeldelsen i form af e-post med ledsagende materialer kan ses her:

Projektet er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen og dermed VVM-pligtigt.

Holstebro Byråd har den 18. april 2017 besluttet, at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 1133. Planerne giver mulighed for opstilling af fire op til 140 meter høje vindmøller ved Blæsbjerg sydvest for Idom. Sammen med planforslagene fremlægges VVM-redegørelse - Vindmølleprojekt Blæsbjerg. Planforslagene og VVM-redegørelsen fremlægges offentligt i perioden fra den 26. april til den 21. juni 2017.

Lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen annonceres på Holstebro.dk under Bekendtgørelser den 26. april 2017.

Planforslagene og VVM-redegørelsen  på plansystem.dk kan ses herunder:

Planforslagene og miljørapporten kan også ses i Planafdelingen, Teknik og Miljø på Holstebro Rådhus.

Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, orienterer om VVM-redegørelsen og planforslagene ved et offentligt orienteringsmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.00. Mødet er for alle interesserede. Mødet finder sted i Plexus, Idomlundvej 23, 7500 Holstebro. Mødet afholdes i samarbejde med Vindteam, der bl.a. vil orientere om VE-lovens værditabs- og køberetsordning. 

Teknik og Miljø medbringer et antal papireksemplarer af VVM-redegørelsen til uddeling ved mødet.

Fremlæggelsesperiode og indsigelsesfrist

Kommuneplantillægget og lokalplanen har status af et forslag. I perioden fra den 26. april til den 21. juni 2017 kan berørte borgere og andre interesserede sende ændringsforslag eller indsigelse ind til kommunen vedrørende planforslagene. Endvidere kan der sendes bemærkninger vedrørende VVM-redegørelsen. Herefter vil Byrådet tage stilling til om planforslagene skal vedtages endeligt, og om der skal ske ændringer i forbindelse hermed.
Ændringsforslag eller indsigelser skal sendes skriftligt, så det er os i hænde senest den 21. juni 2017. Send via e-mail til planafdelingen@holstebro.dk eller som digital post til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, alternativt som papirbrev til Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, Planafdelingen, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Til orientering kan det oplyses, at modtagne bemærkninger m.v. vil være omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, og vil blive offentliggjort her på siden.

Informationer fra EnerginetDK

På orienteringsmødet den 23. maj 2017 henviste EnerginetDK til følgende sider på internettet:

 

Forudgående proces

Teknik og Miljø har indledt VVM-proceduren med at annoncere efter ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for en fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse for projektet.

Til brug for VVM-processen er udsendt dette debatoplæg med frist den 2. november 2016 for indsendelse af idéer mv.:

Med dette debatoplæg indkaldes samtidig idéer og forslag til en sådan ændring af kommuneplanen, der vil være en betingelse for, at der til sin tid vil kunne meddeles VVM-tilladelse til et vindmølleprojekt i området.

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro