Holstebro Kommune

Vindmøller ved Blæsbjerg

subpage-img

Fra Vindteam ApS foreligger anmeldelse i henhold til VVM-reglerne af et projekt med 4 vindmøller ved Blæsbjerg.

Anmeldelsen i form af e-post med ledsagende materialer kan ses her:

Projektet er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen og dermed VVM-pligtigt.

Teknik og Miljø har indledt VVM-proceduren med at annoncere efter ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for en fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse for projektet.

Til brug for VVM-processen er udsendt dette debatoplæg med frist den 2. november 2016 for indsendelse af idéer mv.:

Med dette debatoplæg indkaldes samtidig idéer og forslag til en sådan ændring af kommuneplanen, der vil være en betingelse for, at der til sin tid vil kunne meddeles VVM-tilladelse til et vindmølleprojekt i området.

Kontakt

Teknik og Miljø

Planafdelingen

Email: planafdelingen@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro