Holstebro Kommune

Vinter - snerydning og glatførebekæmpelse

subpage-img

Her kan du læse, hvordan kommunen sne- og glatførebekæmper, og du kan læse, hvilke forpligtigelser du har som grundejer.

 

Kommunens opgaver

Vi har ansvaret for ca. 1.100 km offentlige veje og ca. 200 km stier.

Her i vinterperioden er det vores opgave at holde vejene farbare, når der er risiko for glat føre, og når der falder sne:

  • På de overordnede veje (de tidligere amtsveje) saltes der præventivt, hvis der ventes glat føre eller snefald.
  • På de øvrige veje og stier saltes der kun, når der er konstateret glat føre. Derfor skal trafikanterne være opmærksomme på, at der i de tidlige morgentimer kan være veje, stier og broer, der er glatte.

Hvis der ventes isslag, saltes alle veje og stier præventivt.

Vi sne- og glatførebekæmper først på de mest trafikerede veje og cykelstier - her er risikoen for ulykker størst. 

På mindre veje på landet og på boligvejene i byerne vil vintervejret sjældent medføre alvorlige gener, derfor ryddes de til sidst.

På boligveje i byområderne foretages der kun i særlige tilfælde (isslag) glatførebekæmpelse. Ved snerydning kan det ikke undgås, at der af og til dannes en snevold ved indkørsler.

Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor grundejerne venligst selv om at gøre dette stykke arbejde. Fjernelse af sne vil kun ske når det er absolut påkrævet. Det kan være i områder, hvor sneen hindrer, at man som trafikant kan orientere sig, det kan være i vejkryds, ved gågader og på cykelstier.

Ved snerydning vil sne fra vejbanen blive skubbet op i vejkanten, så cykelsti og fortov stadig er farbar. Se listen over ruter længere nede på siden.
 

Grundejerens opgaver

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster etc. Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig vej og sti eller privat fællesvej.

Op til offentlig vej, på fortov og sti ud for ejendommen skal du:

  • rydde sne umiddelbart efter snefald
  • gruse eller salte når det er glat

Op til privat fællesvej eller sti, på hele vej- og stiarealet, det vil sige fortove og stier, skal du:

  • rydde for sne umiddelbart efter snefald
  • gruse eller salte når det er glat

På landet skal den, der har vedligeholdelsespligten for ejendommen, sørge for ovenstående.

For alle grundejere gælder det, at pladsen omkring brandhaner altid skal ryddes for sne.
 

Strøsand til glatførebekæmpelse

Har du brug for for strøsand til glatførebekæmpelse, kan du hente det gratis ved et af de mange sanddepoter rundt om i kommunen. Placeringen af sanddepoter kan ses længere nede på siden.

Husk at efterlade depotet i god stand, så din nabo også kan få glæde af det.
 

Følg med i de trafikale vintervejrs forhold

Vejdirektoratet har opdateret deres hjemmeside hvor de har info om vintertrafik.

Du har nu som borger mulighed for at gå ind på siden, som vi linker til herunder og se aktuel status for vej situationen f.eks. inden du køre på arbejde om morgenen.

Når du åbner linket, vil du som udgangspunkt se et kort over Holstebro by. Her vil være markeret de veje som evt. måtte være saltet på det givne tidspunkt. Du har nu selv mulighed for at zoome ind og ud på kortet samt flytte område.

Du har ligeledes mulighed for i panelet til venstre (se billede herunder) at tilføje yderligere trafik og vej info.

Trafik tavle forklaring

For at komme til kortet, brug linket her eller på billedet.
 

Vejkort over de forskellige ruter

Nedenfor kan ses vejkort over de forskellige ruter. Du kan læse mere om de forskellige vejklasser og stiklasser.
 

Kombikørsel på veje i landområder

Snerydning veje 

Snerydning/glatførebekæmpelse kl. 2 veje

Kombikørsel stier/fortove 

Snerydning overgange og busholdepladser

Snerydning p-pladser

Saltning veje Holstebro

Kombikørsel stier/fortove 

Snerydning/glatførebekæmpelse 

Snerydning på cykelstier

Sikkerheden for brugerne af de offentlige cykelstier skal sikres når det er vinter. Det vil vi sørge for, men på nogle områder er der brug for, at grundejerne hjælper til, f.eks. på cykelstier, der har høj prioritet.

Du kan læse regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier og pladser  og se vinterruter for snerydning og glatførebekæmpelse i punktet ovenover.

Her kan du se hvilke forpligtigelser du har som grundejer.

Kommunens opgaver

Vi har ansvaret for ca. 200 km cykelstier, både i by og på land. Hovedstier og skolestier sikrer vi, øvrige stier er den enkelte grundejers forpligtigelse.

Der udføres ikke præventiv glatførebekæmpelse, og det kan tage op til 3-5 timer at køre en rute igennem, hvorfor man kan risikere, at der kan forekomme glatføre.

Ved snerydning på cykelstier og fortove kan det forekomme, at der skubbes sne op i en indkørsel, så vidt det er muligt forsøges dette dog undgået. Skulle det forekomme, beder vi venligst den enkelte grundejer være behjælpelig med at fjerne dette.

Grundejerens opgaver

Op til offentlige stier og private fællesstier skal grundejeren:

  • Rydde sne umiddelbart efter snefald
  • Gruse eller salte når det er glat
     

Oversigt over Sanddepoter

Til glæde for de borgere i Holstebro Kommune, der har behov for en hjælpende hånd med fremskaffelse af grus til glatførebekæmpelse, etablerer Kommunen sanddepoter på følgende steder i Kommunen: 

Disse kan ses på vores interaktive kort