Holstebro Kommune

Visioner for uddannelsesområdet

subpage-img

I Holstebro Kommune varetager vi vores uddannelsesopgave og sociale ansvar ved bl.a. at uddanne elever og studerende på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Samtidig lægger vi stor vægt på at tage godt imod projektstuderende fra universitetsuddannelserne, eksempelvis i Århus og Ålborg.

Vores visioner for uddannelsesområdet er:
 

  • At være et meget attraktivt og anerkendt uddannelsessted for elever og studerende
     
  • At sikre kvaliteten i uddannelsesforløb for elever og studerende
     
  • At sikre udvikling af praksisnære og målrettede uddannelsesforløb i et tæt samarbejde med organisation og uddannelsesinstitutioner
     
  • At handle proaktivt og opsøgende ift. at implementere nye tiltag i studiepraktikken, der understøtter krav, muligheder og tendenser i samfundsudviklingen

Elever og studerende der trives bliver gode fremtidige kolleger.

Hvor det er muligt samler vi elever og studerende til fælles introduktion, relevant undervisning, refleksionsøvelser og evalueringer.
Relationer og samhørighed mellem elever og studerende er væsentlig for at skabe trivsel, og det tætte samarbejde med vejledere sikrer relevant og praksisnær undervisning og udvikling.

Fællesskab og plads til individualitet.  

Vi byder også velkommen til et mindre antal elever og studerende, som i kortere eller længere periode har brug for individuelle forløb.
I samarbejde med vejledere og uddannelsesinstitutioner tilbyder vi derfor specielle uddannelsesaftaler, understøttende og coachende samtaler og backup ifht. den pædagogiske vejledning.

Erfaringer med at modtage studerende og elever i organisationen

"Vi er altid trætte af det, når en praktikant rejser igen"

Dét er Steen Brokærs konklusion på erfaringerne med at modtage og inkludere studerende i afdelingen Udvikling og Strategi, hvor han er chef.
Læs mere om hvilke værdier studerende tilfører organisationen ved Holstebro Kommune.