Holstebro Kommune

Visioner og erfaringer på uddannelses-området

subpage-img

I Holstebro Kommune varetager vi vores uddannelsesopgave og sociale ansvar ved bl.a. at uddanne elever og studerende på erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Samtidig lægger vi stor vægt på at tage godt imod projektstuderende fra universitetsuddannelserne, eksempelvis i Århus og Ålborg.

Hvad siger vores vejledere, elever og studerende?

Vi har spurgt vejledere og studerende hvordan de oplever samarbejdet om studiepraktikkerne:
 

"Vi er altid trætte af det, når en praktikant rejser igen"

Dét er Steen Brokærs konklusion på erfaringerne med at modtage og inkludere studerende i afdelingen Udvikling og Strategi, hvor han er chef.

”Mange vil tænke, om de har opgaver og tid nok til at have en praktikant. Her til kan jeg kun svare, at det er overraskende lidt indkøring, som det kræver at have en praktikant.
Uddannelsessystemet er meget baseret på selvstændighed, så vi oplever, at vores praktikanter er meget selvkørende. 
Rent socialt giver praktikanter også liv på et kontor. Vi oplever det som om, at vi lige får et frisk pust ind - noget, som vi andre sætter rigtig stor pris på”.

En studerende er godt – to er bedre.

”Vi har tidligere haft én studerende. Men i en periode prøvede vi at have to på samme tid, og det har så vist sig at være vejen for os.
De studerende vi havde sammen udtalte, at det var rart at sidde mere end en, når man sad med konkrete problemstillinger.
Eks. praktiserer jeg meget, at give en problem-stilling til de studerende, og så selv lade dem finde løsninger og veje til denne løsning. Her kan vi se, at flere studerende bruger hinanden til at reflektere på en måde, som de ikke gør med mig”. 

”Nyt blod” er en gave til enhver organisation”

På spørgsmålet om hvilken værdi Udvikling og Strategi oplever, at studerende tilfører deres organisation, svarer Steen Brokær:
”Det er altid fantastisk at få muligheden for at få nye øjne på tingene. 
Lidt kækt sagt, så kan det være meget givende, at man netop ikke er begrænset af konkret viden om vores organisation.

Nu arbejder jeg også meget med innovation, så studerende er også min form for disruption. 
Derudover vil studerende bibringe ny viden i form af teorier m.m., som bestemt vil have en værdi for os i forhold til vores konkrete opgaver. 
Alt i alt er ”nyt blod” en gave til enhver organisation”, konkluderer Steen Brokær og afslutter med:
”Dét at have praktikanter jo også noget, der giver ambassadører for vores kommune.
De må meget gerne gå hjem til deres studie og til deres omgangskreds og fortælle medstuderende og venner om deres GODE ophold her – måske er det netop én af dem, der senere ser et stillingsopslag fra vores kommune!”

 

"Folk skulle bare vide hvor spændende det her job er"

Sygeplejerske Frederikke Aggerholm er glad for at hun, i sin studiepraktik som sygeplejerskestuderende, stiftede bekendtskab med det nære sundhedsvæsen i hjemmeplejen ved Holstebro Kommune.

”Jeg havde egentlig forventet at det var på sygehuset, jeg ville finde min plads”.

Som sygeplejerskestuderende mødte hun dog en helt anden kommunal praksis i hjemmeplejen end hun havde forventet.
”Jeg oplevede borgerne i deres eget hjem, også deres ægtefæller og pårørende. Det hele foregik på borgernes præmisser og dét var virkelig ”det nære sundhedsvæsen. Jeg fik et helt andet forhold til patienten/borgeren og oplevede det som mere ligeværdigt”.
 
Efter sin studiepraktikperiode i hjemmeplejen Team Parkvej blev Frederikke Aggerholm tilbudt et vikariat som afløser og er i dag ansat som sygeplejerske i endnu et vikariat, og er ikke i tvivl om at hun søger fastansættelse når det bliver muligt.

”Jeg oplever det hele menneske bag sygeplejerskeopgaven”.

”Som sygeplejerske i hjemmeplejen står jeg ikke kun i akutte patientsituationer, jeg oplever også hvor mange forskellige aspekter ud over den aktuelle sygdom, der har indflydelse på situationen lige nu. Det handler sjældent kun om det, der står på arbejdsplanen. 
Oftest er jeg også tovholder i tværfaglige forløb mellem borgeren og læge, sygehus, specialklinikker eller måske plejehjem, det terminale team og pårørende. 

Dét kræver at man kan tage et koordinerende ansvar, stå på egne ben og træffe nogle selvstændige beslutninger, og det har overrasket mig meget, men det gør også jobbet rigtigt spændende og udviklende”. 

”Det er vigtigt at kunne vokse sammen med sine kolleger”.

”Jeg oplevede allerede som studerende en god stemning mellem kolleger og ledelsen her på stedet. Og sådan er det stadig. Ingen dage er ens og jeg lærer stadig nyt og føler at jeg møder masser af nye udfordringer. Og det er bare vigtigt; at vi kan blive dygtigere sammen!”

På spørgsmålet om hvilke planer Frederikke har for fremtiden, svarer hun: ”Jeg er endnu ikke helt afklaret om jeg vil videreuddanne mig inden for et bestemt sygeplejefagligt område eller om jeg mere hælder til at videreuddanne mig til vejleder eller underviser. Men jeg vil i hvert fald være med til at videreformidle den spændende og alsidige faglighed, vi arbejder med som sygeplejersker.” 

Elever og studerende der trives bliver gode fremtidige kolleger

Hvor det er muligt samler vi elever og studerende til fælles introduktion, relevant undervisning, refleksionsøvelser og evalueringer.
Relationer og samhørighed mellem elever og studerende er væsentlig for at skabe trivsel, og det tætte samarbejde med vejledere sikrer relevant og praksisnær undervisning og udvikling.

Fællesskab og plads til individualiet

Vi byder også velkommen til et mindre antal elever og studerende, som i kortere eller længere periode har brug for individuelle forløb.
I samarbejde med vejledere og uddannelsesinstitutioner tilbyder vi derfor specielle uddannelsesaftaler, understøttende og coachende samtaler og backup ifht. den pædagogiske vejledning.

Vores visioner for uddannelsesområdet er:

  • At være et meget attraktivt og anerkendt uddannelsessted for elever og studerende
     
  • At sikre kvaliteten i uddannelsesforløb for elever og studerende
     
  • At sikre udvikling af praksisnære og målrettede uddannelsesforløb i et tæt samarbejde med organisation og uddannelsesinstitutioner
     
  • At handle proaktivt og opsøgende ift. at implementere nye tiltag i studiepraktikken, der understøtter krav, muligheder og tendenser i samfundsudviklingen