Holstebro Kommune

Visitation og rådgivning

subpage-img

Rådgivning i Socialafdelingen

Visitation og Rådgivning har ansat specialiserede medarbejdere, som arbejder med områderne: Psykiatri, handicap og socialt udsatte.

Målgruppe:

Voksne personer, der har en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemstillinger, f. eks. mennesker med:
 

 • hjerneskade
 • udviklingsforstyrrelser
 • udviklingshæmning
 • sindslidelser
 • misbrug
 • hjemløshed

Hovedopgaver:

Rådgivning og vejledning. Udredning af funktionsevne og afklaring af behov for støtte. Handleplan og opfølgning.
 

 • Visitation til socialpædagogisk støtte (hjemmevejledning) (SEL §85)
 • Visitation til borgerstyret personlig assistance (SEL §96)
 • Visitation til kontaktpersonordning for døvblindeblevne (SEL §98)
 • Visitation til beskyttet beskæftigelse (SEL §103)
 • Visitation til aktivitets - og samværstilbud (SEL §104)
 • Visitation til midlertidige og længerevarende botilbud (SEL §§107 og 108)
 • Bevilling af ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (SEL §118)
 • Bevilling af merudgifter til voksne (SEL §100) Folder om merudgifter til voksne

 

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Socialafdelingen 

Visitation og Rådgivning
Viborgvej 67 
7500 Holstebro.

psykiatri.handicap@holstebro.dk

Tlf: 96117597

Åbningstid:

Mandag til fredag fra kl. 10 - 13.
Torsdag tillige mellem kl. 15 - 17 (Anonym rådgivning).

Socialrådgivernes telefontid:

Alle hverdage mellem
kl. 08.15 - 09.00