Holstebro Kommune

Voksenelev

subpage-img

Realkompetencevurdering (RKV)

Alle elever over 25 år skal realkompetencevurderes (RKV). Det kan betyde en afkortning af grundforløbet GF 2 og eventuelt afkortning af pædagogisk assistentuddannelsen. For at få udarbejdet en RKV skal du henvende dig til Social- og Sundhedsskolens studievejleder på tlf. 96272929.

Voksenelev

Du har mulighed for at tage uddannelsen til pædagogisk assistent som voksenelev.

Det kræver dog at du opfylder følgende betingelser:
 

  • Du skal være fyldt 25 år ved elevkontraktens indgåelse
  • Du skal have minimum et års relevant erhvervserfaring. Det vil sige ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge indenfor de seneste 4 år fra du søger om optagelse på uddannelsen.

Relevant erhvervserfaring  kan f.eks. være som:
 

  • pædagogmedhjælper
  • dagplejer
  • omsorgs- og pædagogmedhjælper
  • klubmedarbejder
  • legepladsmedarbejder
  • ikke pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Hvis du ønsker at blive voksenelev, skal du vedlægge en kort ansøgning sammen med din uddannelsesansøgning med dokumentation for, at du opfylder betingelserne. Dokumentationen kan være i form af ansættelsesbrev eller udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver.

Kontakt

Børn og Unge

Pædagogisk administrativ konsulent
Inge Hansen

Inge.Hansen@holstebro.dk
Tlf.: 96115131