Børn og unge i adfærdsvanskeligheder

Oplever I ofte følelsen af, at være utilstrækkelige som forældre?
Er I kommet ind i en ond cirkel, hvor hverdagen med jeres barn er præget af mange konflikter og diskussioner?
Oplever I, at jeres barn overskrider grænser igen og igen?
Ønsker I som forældre, at få reduceret mængden af skæld ud og irettesættelser?

Har I brug for hjælp?

Er jeres barn mellem 6-13 år og udviser jeres barn tegn på lettere adfærdsvanskeligheder? Og ønsker I redskaber og konkret vejledning til at genoprette et mere positivt samspil derhjemme, - så kan vi hjælpe jer!

Adfærdsproblemer tolkes ofte som et tegn på psykisk mistrivsel. Det er afgørende at finde frem til faktorer og funktion bag barnets adfærd.

Symptomer kan være:

  • Kropslig uro og manglende koncentration
  • Negativ udadrettet adfærd og vredesudbrud
  • Anvendelse af uhensigtsmæssige strategier som at lyve og snyde
  • Mange konflikter og skænderier med børn og voksne i skolen

Hvilken hjælp kan I få?

Indsatsen retter sig primært til jer som forældre. Indsatsen er individuelt tilrettelagt gennem 6-10 mødegange med en psykolog/pædagogisk konsulent. I skal forvente at afsætte god tid af derhjemme til at øve og praktisere de nye tillærte færdigheder. Målet er at bremse jeres barns midlertidige negative udvikling. 

Vi vil også sørge for at inddrage skolen undervejs i samarbejdet.
Vi vil i forløbet arbejde med:

  • at styrke jeres positive kommunikation med barnet
  • konkrete strategier og forståelser til en bedre dynamik i familien
  • at styrke jeres kompetencer inden for problemløsning
  • at gøre jer mere tydelige i en hensigtsmæssig grænsesætning

Hvordan ansøger I?


For at komme i betragtning til et individuelt forløb, kan I ringe til Videncentret fredage mellem kl. 8.00-9.00 til:

Psykolog John Høgh på tlf.: 9611 5270 eller 4025 5487
Inklusionsvejleder Helle Bjerre Bræmer-Jensen på tlf.: 9611 6447 eller 2282 7779

Her vil I få en snak om jeres barns problemer og jeres udfordringer i familien. Hvis I vurderes inden for målgruppen, vil I blive indkaldt til en visiterende og afklarende forsamtale.

Vær opmærksom på, at indsatsen primært retter sig mod forældre til børn, som ikke er diagnosticeret i Børne- og Ungdomspsykiatrien. Forløbet er gratis.

Alle mødegange vil som udgangspunkt afholdes på Borregaardsvej 9, 7500 Holstebro.

Videncenter Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail buvidencenter@holstebro.dk
phone 9611 7539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00 - 12.00
Torsdag kl. 13.00 - 15.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00 - 9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30 - 11.30