Ambulante døgnpladser - Psykiatrien i Nordvest

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 03. april 2022
af Social og sundhed

De ambulante døgnpladser er en del af Psykiatrien i Nordvest som er et samarbejde mellem mellem Lemvig , Holstebro og Regionspsykiatrien Gødstup og råder over 8 pladser til borgere med behov for et midlertidigt ophold, herunder 3 tværkommunale pladser.

Se mere på psykiatrieninordvest.dk

Har du brug for et midlertidigt ophold til at håndtere din psykiske sygdom, kan du via en fagperson, f.eks. din læge, kommunale kontaktperson eller sagsbehandler blive henvist til et korterevarende ophold på en ambulant døgnplads.

Formål med ophold

  • At sætte ind med en tidlig indsats ved at tilbyde et midlertidigt ophold tæt på dit hjem.
  • At sikre stabilisering samt ro og tryghed. 
  • At tilbyde støttende samtaler med medarbejdere med psykiatrisk erfaring.
  • At tilbyde dig omsorg og hjælp til struktur.
  • At foretage observation og vurdering af din psykiske tilstand.
  • At tilbyde pårørendesamtaler/samarbejde
  • At til byde hjælp til opsøgning og samarbejde med andre offentlige instanser og netværk.

Læs mere om tilbuddet i Informationspjecen eller henvend dig til din kommunale kontaktperson, sagsbehandler eller praktiserende læge.

Praktiske oplysninger


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. april 2022 af Social og sundhed