Badevandsprofiler

  • Print
  • Forstør tekst

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. 

Badevandsprofiler er beskrivelser af badeområderne, både med hensyn til omgivelserne og sundhedsmæssige risikofaktorer, samt foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed.

Indholdet i badevandsprofiler

En badevandsprofil skal blandt andet bestå af

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i tilstrømningsområdet, der kan være kilde til forurening
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening, der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper
  • en beskrivelse af foranstaltninger til afhjælpning af eventuelle problemer med badevandskvaliteten
  • en klassifikation af badevandet

Badevandsprofil Vester Husby Sø
Badevandsprofil Bjerghuse
Badevandsprofil Thorsminde
Badevandsprofil Nørhede
Badevandsprofil Handbjerg
Badevandsprofil Ejsingholm
Badevandsprofil Lystlund Sø 
Badevandsprofil Spidsbjerg
Badevandsprofil Handbjerg Marina


keyboard_arrow_up