Bæredygtighedsudvalg

Hvordan får vi sat bæredygtighed, FN’s verdensmål og CO2-reduktion endnu mere på dagsordenen i Holstebro Kommune som geografisk område? Det spørgsmål skulle et særligt bæredygtighedsudvalg rådgive kommunen om i 2021.
Se anbefalingerne til byrådet.

21. december 2021 besluttede byrådet, at Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger indarbejdes i det forestående projekt DK2020 og dermed bliver omsat til forpligtigende handlinger i den kommunale virksomhed.

Bæredygtighed er et mindset

Bæredygtighed i Holstebro Kommune skal ikke kun være et projekt, et center eller et fyrtårn.
Det skal være et mindset.

Bæredygtighedsvalgets 10 medlemmer bestod af politikere, eksperter og lokale erhvervsfolk.

Udvalget har peget på initiativer, der fremmer engagementet for bæredygtighed og energioptimering, når Holstebro Kommune planlægger, bygger, drifter og indkøber.

Hvad er bæredygtighed?

Bæredygtighed er et begreb, som kan forstås både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

Udvalgets tre anerkendte eksperter inden for bæredygtighed bidrog til udvalgets arbejde med afsæt i nye trends og ud fra deres eget vækst- og udviklingsperspektiv. 

En bæredygtig fremtid - hvad skal der til?

Mød nogle af Bæredygtighedsudvalgets medlemmer i videoen, der forklarer hvorfor bæredygtighed er vigtig for Holstebro Kommune.

citat-tegn  Bæredygtighed handler om at skabe rammerne for det gode liv og skal være et værktøj til at træffe fremtidige valg. Det handler om at sikre en balanceret udvikling af kommunens identitet og vækst.

Jens Egdal, direktør, Transport Cities and Client Consultancy, Rambøll

citat-tegn  Bæredygtighed handler om, at man udfører en handling i dag, som belaster miljøet mindst muligt for fremtidens generationer.

Anne Poulsen, iværksætter og co-founder af TrÆls, AKJ, BrainWash og Compas

citat-tegn  Bæredygtighed er mere end klima og miljø. Det er også social bæredygtighed og fællesskaber. For at sikre levende byer bliver vi nødt til at tænke inklusion og nære relationer mellem mennesker ind i byudviklingen.

Anders Lendager, grundlægger og CEO i Lendager Group

Bæredygtighedsudvalgets medlemmer

Udvalgets medlemmer var bl.a. udpeget af Holstebro Byråd, Dansk Byggeri, Vestforsyning A/S, VIA University College og Holstebro Industri- & Håndværkerforening. Karsten Filsø var udvalgets formand.

Se medlemmerne af bæredygtighedsudvalget 
Se kommissorium for bæredygtighedsudvalget

"Vores største opgave nogensinde", lød det dengang fra to af udvalgets politiske medlemmer.

Bæredygtighedsudvalget

  • var et midlertidigt udvalg nedsat af byrådet
  • havde ikke beslutningskompetence men en forberedende og rådgivende funktion
  • blev understøttet administrativt af Teknik og Miljø
  • refererede til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Møder i udvalget

Udvalget har holdt møde fem gange - online og workshop - frem til september 2021.

Bæredygtighedsudvalgets arbejde blev afsluttet i oktober og anbefalinger blev politisk behandling i udvalg og byråd i november og december måned 2021.

På møderne har bæredygtighedsudvalget fået input fra bl.a.:

  • Underdirektør Karin Klitgaard, Dansk Industri, Miljøpolitik og Cirkulær Økonomi. 
  • Kontorchef Sara Røpke, KL, Center for Klima og Erhverv,
  • Arkitektfirmaet Bo Kristensen (for Bakkegårdene /Sweco Architects)
  • Arkitekt Nikolaj Callisen Friis, Lendager ARC
  • Klimajournalisterne.dk

Bæredygtige initiativer og projekter i Holstebro Kommune

Teknik og Miljø

Team Stab

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål til Bæredygtighedsudvalget, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.