Møde 2 - om ansvarligt og bæredygtigt byggeri

Virtuelt møde, 11. februar 2021 

Til hvert møde deltager de 10 medlemmer og typisk også en ekstra oplægsholder.

Arkitekt Bo Kristensen fortalte om Bakkegårdene, der er et nyt, visionært byudviklingsprojekt med 550 nye boliger i Holstebro, som vil skabe Danmarks første cirkulære bydel på privat initiativ, der energi- og ressourcemæssigt indgår 100 % i eget kredsløb. Det vil sige, at bæredygtighed er tænkt ind på alle niveauer.

Der skal også være en økonomisk motivation for at bygge og bo bæredygtigt, fx reducerede forbrugsudgifter:

”Det skal give økonomisk mening for folk. Hvordan får man dem ellers til at flytte til en bæredygtig bydel?”

Materialecirkulering og genbrug

Arkitekttegning af institution bygget af forskellige genbrugsmaterialer

Anden oplægsholder var arkitekt Nikolaj Callisen Friis fra Lendager ARC, der ridsede udfordringen med byggeriets ressourceforbrug op:

40 % af alle nyproducerede materialer bruges i byggeindustrien, der også står for 40 % af landets affaldsproduktion og CO2-udledning. Danmark producerer 12 millioner tons affald om året, og byggeindustrien bruger 10 millioner tons nye materialer.

Nikolaj Callisen Friis, fortalte bl.a. om et institutionsbyggeri i Gladsaxe Kommune, hvor genbrug af byggeaffaldet fra nedrivningen af en nærliggende skole indgår i det nye byggeri. Nyhed om Svanen Børnehus (billedet).

Hvad kan kommunerne gøre for at øge bæredygtighed i byggeriet, ifølge Nikolaj C. Friis:

  1. Ligestil cirkulær økonomi med finansiel økonomi som bedømmelseskriterie i udbud og pres på for en ændring af planloven.
  2. Kig indad! Kommunernes potentiale er enormt. Hvad kan netop jeres kommune byde ind med?
  3. Tænk mindre i små enheder, men tænk i højere grad på tværs og i større skala.
  4. Materialekortlæg jeres ejendomme før nedrivning og giv bygherrer og arkitekter adgang til jeres materialebank.
  5. Stil faciliteter til rådighed for virksomheder, der ønsker at arbejde cirkulært - eksempelvis lagerplads til virksomheder, som ønsker at oparbejde og genanvende byggematerialer.
  6. Skab et miljø for cirkulær innovation
  7. Gør det dyrere at komme af med byggeaffald
  8. Inspirer og tag ansvar for lokal vidensudvikling.