Møde 3 - om bæredygtige partnerskaber

Virtuelt møde, 11. marts 2021 

Til hvert møde deltager de 10 medlemmer og typisk også en ekstra oplægsholder, som denne gang var fra Dansk Industri.

Karin Klitgaard er underdirektør ved Dansk Industri med speciale i Miljøpolitik og Cirkulær Økonomi. Hun fremlagde eksempler på bæredygtige partnerskaber, fx mellem plastikindustri og myndigheder i Kenya og levetidsforlængelse af belysning i Køge.

Et andet af DI’s bæredygtige partnerskaber handler om social bæredygtighed: En indføjet forpligtelse i et udbud på en serviceopgave i Ikast-Brande Kommune, hvor 15 borgere uden for arbejdsmarkedet får beskæftigelse.

DI’s tre hovedpointer til nye partnerskaber:

  1. Vær lysende klar på rollefordelingen og opgavefordelingen 
  2. Start dialogen med virksomhederne 
  3. Søg løsninger - ikke dimser

Karen Klitgaard pegede også på en oplagt mulighed for partnerskaber og borgerinvolvering omkring klimatilpasning.

Se hvordan DI arbejder med verdensmål og bæredygtighed. Fra filantropi til forretning

Partnerskab om genanvendelse

Arkitekttegning af projektet TR3 bygget af træ og forskellige genbrugsmaterialer

Kommunerne har et enormt potentiale for partnerskaber. Både fordi de råder over store mængder genanvendeligt byggeaffald. Men også fordi kommunen har en nøglerolle i samfundets udvikling.

Anders Lendager viste bl.a. et eksempel på, hvordan affaldstræ, genanvendt beton og udtjente møllevinger skal blive til Danmarks højeste træbyggeri.

De udtjente vindmøllevinger fungerer som solafskærmning og er bare et af mange eksempler på et partnerskab, hvor begge aktører får løst et problem: Vindmølleindustriens affald og byggeriets krav om nytænkende design og bæredygtighed. Se video af projektet

Partnerskab og forretning

Anne Poulsen fra Træls, BrainWash, Bropas og meget andet arbejder med partnerskaber ud fra verdensmålene, iværksætteri, cirkulær økonomi og innovation.

Nogle gange kan alle lave en forretning ud af et partnerskab - andre gange kun én af partnerne.

Fremgangsmåden for etablering af partnerskaber kan i følge Anne Poulsen deles i fire punkter:

  1. Bærende ide
  2. Udvikling af koncept
  3. Rollefordeling
  4. Aftale om partnerskaber