Opstartsmøde 14. januar 2021

Bæredygtighed er et mindset 

Skal bæredygtighed skabe job og omsætning i fremtiden, er det afgørende, at begrebet bliver en integreret del af vores hverdag i både tanke og handling: Et naturligt mindset i Holstebro Kommune. Det slog både borgmester H.C. Østerby og udvalgets formand Karsten Filsø fast som indledning til Bæredygtighedsudvalgets korte virtuelle opstartsmøde 14. januar 2021. 

Screendumb fra online møde. Små billeder af ansigter på mødedeltagerne

Kommunernes rolle, muligheder og udfordringer

Til hvert møde deltager de 10 medlemmer og typisk også en ekstra oplægsholder. Kontorchef Sara Røpke, fra KL’s Center for Klima og Erhverv, deltog som gæst i udvalget med et oplæg om Bæredygtighed og kommunale handlemuligheder

Generelt har kommunerne mange muligheder for at arbejde med bæredygtighed. Både som virksomhed, som ejere af kommunale forsyningsselskaber og ved partnerskaber med virksomheder og borgere. 

Men der er også udfordringer. For eksempel i planloven, der ikke tillader specifikke krav til bæredygtighed og i budgetlovens meget kortsigtede fokus på investeringer. To områder som KL arbejder politisk på at få ændret.