Holstebro Kommune

Bekendtgørelser fra de sidste 7 dage

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Klimasikring af Holstebro Midtby. Debatoplæg - indkaldelse af idéer og forslag 17-08-2017 07-09-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Svendshedevej 11, 7830 Vinderup, Planlovstilladelse til etablering af en ny sø 18-08-2017 15-09-2017
Sdr Svenstrupvej 9, 7830 Vinderup - nyt enfamiliehus og anmeldelse af erhverv i landbrugsbygninger 16-08-2017 13-09-2017
Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro- Planlovstilladelse til etablering af en ny sø ved Ringkøbingvej, 7500 Holstebro 15-08-2017 12-09-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Bundgårdvej 6, 7570 Vemb - § 29 anmeldelse af skift i dyretype 18-08-2017 15-09-2017
Svendhøjvej 3, 7830 Vinderup - (Udkast) § 11 miljøgodkendelse (tillæg nr. 3) 18-08-2017 08-09-2017
Vester Trabjergvej 4, 7500 Holstebro - § 30 anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde 17-08-2017 14-09-2017
Falsigvej 4, 7500 Holstebro - Annoncering af ansøgning om § 12 miljøgodkendelse 14-08-2017 28-08-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro