Holstebro Kommune

Bekendtgørelser fra de sidste 7 dage

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Hattensvej 4, 7500 Holstebro - Nyt stuehus m.m. 23-06-2017 21-07-2017
Hvolbækvej, 7830 Vinderup - Udstykning, bolig og garage/udhus 20-06-2017 18-07-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Møgelvangvej 10, 7830 Vinderup - (Udkast) §12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 26-06-2017 17-07-2017
Abildholtvej 7, 7500 Holstebro - §12 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 26-06-2017 25-07-2017
Abildholtvej 6, 7500 Holstebro - § 12 miljøgodkendelse (Tillæg nr.3) 26-06-2017 25-07-2017
Stabyvej 80, 6990 Ulfborg - §12 miljøgodkendelse af kvægbrug (6 ugers høringsudkast) 23-06-2017 04-08-2017
Skorkærvej 5, 6990 Ulfborg - § 25 anmeldelse af opførelse af halmlade 22-06-2017 20-07-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Tilladelse til grundvandssænkning - Gedmose 23-06-2017 21-07-2017
Naturgasledning fra Hodsagervej 1 til DLG i Skave, afgørelse om ikke-VVM pligt 19-06-2017 17-07-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Ørbæk og Ellebæk - Tilladelse til krydsning af vandløb med kabler ved styret underboring (Gedmose-projekt) NOE i henhold til lov om vandløb samt dispensation efter lov om naturbeskyttelsesloven til krydsning af § 3 beskyttet natur samt fortidsmindebeskyttelseslinier. 22-06-2017 20-07-2017
Sveavej 19. Brinksikring og terrasse ved Storå i høring efter vandløbsloven 22-06-2017 20-07-2017
Genslyngning af Stokvad Bæk ikke VVM pligt 21-06-2017 19-07-2017
Tilladelse efter vandløbsloven til genslyngning af Stokvad Bæk 21-06-2017 19-07-2017
Nymøllevej 2, 7500 Holstebro - Afslag på skovrejsning inden for åbeskyttelseslinie 20-06-2017 18-07-2017
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinie) til etablering af gasledning fra Mejrup til DLG Skave 20-06-2017 18-07-2017
Skave Å. Forslag om etablering af sandfang i Skave Å i supplerende høring efter vandløbsloven 19-06-2017 17-07-2017

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Nyt vejnavn: Trillingsgaards Plads 20-06-2017 20-07-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro