Holstebro Kommune

Bekendtgørelser fra de sidste 7 dage

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. Kommuneplantillæg nr. 17 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Staby Efterskole, Ulfborg, nyt område til offentligt formål. Kommuneplantillæg nr. 20 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. Lokalplan nr. 1133 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Skivevej 2, Holstebro, erhverv ved tidligere retsbygning. Lokalplan nr. 1130 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017
Staby Efterskole, Ulfborg, nyt område til offentligt formål. Lokalplan nr. 1128 - vedtaget endeligt 26-04-2017 24-05-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Ejsingholmvej 1, 7830 Vinderup - Nyt stuehus 28-04-2017 26-05-2017
Alstrupvej 6, 7500 Holstebro - Støjvold 28-04-2017 26-05-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Bjørnkjærvej 13, 7830 Vinderup - (Udkast) Tillæg nr. 1 § 12 miljøgodkendelse 27-04-2017 18-05-2017
Rønnesmosevej 7, 7800 Skive - §29 skift i dyretype 24-04-2017 22-05-2017
Skautrupvej 27, 7500 Holstebro - § 35 overdækning af gylletanke 24-04-2017 24-05-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

DLG Skave. Ansøgning om miljøgodkendelse 28-04-2017 21-05-2017
Klimasikringsanlæg. Afgørelse om VVM-pligt 27-04-2017 26-05-2017
Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. VVM redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 1133 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017
Hvidemosevej 22, 7830 Vinderup - § 19 tilladelse 13-04-2017 11-05-2017
Hestbjergvej 26, 7500 Holstebro - § 19 tilladelse 03-04-2017 02-05-2017

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro