Holstebro Kommune

Bekendtgørelser fra de sidste 7 dage

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser fra Teknik og Miljø efter de forskellige love. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil.

Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser. Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Teknik og Miljø på Tlf. 9611 7551 eller pr. mail til teknik.miljoe@holstebro.dk.

Kommuneplan

Oprettelse

Høringsfrist

Mozartsvej, Holstebro, nyt område til offentlige formål. Kommuneplantillæg nr. 23 - vedtaget endeligt 18-10-2017 15-11-2017
Skautrupvej, Tvis, nyt centerområde. Kommuneplantillæg nr. 29 - forslag 18-10-2017 13-12-2017

Lokalplaner

Oprettelse

Høringsfrist

Mozartsvej, Holstebro, nyt område til offentlige formål. Lokalplan nr. 1132 - vedtaget endeligt 18-10-2017 15-11-2017
Skautrupvej, Tvis, nyt centerområde. Lokalplan nr. 1142 - forslag 18-10-2017 13-12-2017

Landzonetilladelser

Oprettelse

Høringsfrist

Skivevej 30, Vinderup - opførelse af udestald til heste 19-10-2017 16-11-2017
Ringkøbingvej 1, 7500 Holstebro-Planlovstilladelse til ny sø 18-10-2017 15-11-2017

Landbrug

Oprettelse

Høringsfrist

Svendshedevej 13, 7830 Vinderup - § 46 forhåndsanmeldelse opsamlingstank 23-10-2017 20-11-2017
Hesselåvej 27, 7500 Holstebro - (Udkast) §12 miljøgodkendelse 23-10-2017 04-12-2017

Miljø

Oprettelse

Høringsfrist

Vand og natur

Oprettelse

Høringsfrist

Øvrige

Oprettelse

Høringsfrist

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro