Birkehuset

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 03. april 2022
af Elisabeth Haahr Christensen

Birkehuset er et daghjemstilbud til 19 hjemmeboende middelsvært til svært demente borgere med en diagnosticeret demenssygdom.

Derudover er der 5 pladser til hjemmeboende borgere med et varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, der medfører et stort individuelt fysisk plejebehov. 


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. april 2022 af Elisabeth Haahr Christensen