Beskæftigelsesplan 2019-2021

  • Print
  • Forstør tekst

Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro er kraftcenter for beskæftigelsesindsatsen - vi arbejder for et dynamisk og rummeligt arbejdsmarked.

Hvad er Beskæftigelsesplanen?

Beskæftigelsesplanen beskriver strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Holstebro Kommune. 

Beskæftigelsesplanen udarbejdes af Arbejdsmarkedsudvalget/Arbejdsmarkedsforvaltningen. Resultaterne af beskæftigelsesindsatsen skabes imidlertid i et tæt samspil med andre politiske udvalg, andre aktører i Holstebro Kommune og eksterne aktører som virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser og sundhedsvæsnet. Fordi de beskæftigelsespolitiske udfordringer er komplekse – og ofte forudsætter samspil med flere aktører – tager de beskæftigelsespolitiske mål og visioner tid at realisere. Det er derfor valgt at beskæftigelsesplanen skal gælde for 3 år ad gangen – ikke som hidtil 1 år ad gangen. 

Planen vil blive justeret i det omfang ministerens mål, politiske aftaler eller andre forhold gør justeringer nødvendige. Det strategiske sigte betyder, at planen vil være relativt robust i forhold til mindre ændringer i disse forhold. 

De konkrete initiativer/kampagner/projekter der iværksættes for at realisere målsætninger m.v. i forhold til de større målgrupper, ministerens mål m.v. beskrives i handlingsplaner, som behandles i Arbejdsmarkedsudvalget.

keyboard_arrow_up