Øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering

  • Print
  • Forstør tekst

Digitaliseringen af stadig flere arbejdsopgaver tegner et billede af et betydeligt løbende opkvalificeringsbehov for arbejdsstyrken. 

Holstebro Kommune har i forhold til leverancen af fremtidens kompetencer en unik position i Vestjylland, qua et bredt tilgængeligt udbud af uddannelser.

Positionen vil Holstebro Kommune benytte til en fortsat satsning på uddannelse af relevante ledige allerede tidligt i ledighedsforløbet, fordi det alt andet lige er lettere at hjælpe borgere og virksomheder, inden ledighedslængden i sig selv bliver et problem.  

Samtidigt er beskæftigedes behov for løbende opkvalificering en anledning til større samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Arbejdsmarkedsafdelingen. Samarbejdet kan tage konkret udgangspunkt i rotationsprojekter, hvor ledige afløser faste medarbejdere, som er under efteruddannelse. Samarbejdet kan også omhandle fælles initiativer, der kan virke som katalysator for virksomhedernes og medarbejdernes interesse for at påbegynde efteruddannelsesaktiviteter. 

Holstebro Kommune skal de kommende år etablere en sammenhængende ungeindsats, hvor kommunen får ansvaret for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Indsatsen skal gå på tværs af uddannelses-,
beskæftigelses- og socialsektorerne, og række fra folkeskolen og frem til indgangen til arbejdslivet. Der vil kræve et tæt samspil mellem kommunens ungeindsats og institutionerne/skolerne om den enkelte unge. Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver et væsentligt element heri med udgangspunkt i de unges muligheder for selvforsørgelse.  

Den politiske målsætning er at øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering.

keyboard_arrow_up