Politisk pejlemærker, ministermål og rammer for beskæftigelsesindsatsen

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Kommune rammesætter beskæftigelsesindsatsen i forhold til ét overordnet mål. Målsætningen er retningsgivende for kommunens tilgang til beskæftigelsesindsatsen.

Holstebro Kommune skal have en mere positiv udvikling i antallet af offentligt forsørgede end resten af landet.

Hertil kommer at Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder et antal landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål. For 2020 gælder følgende mål:

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål 2020

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  2. Flere flygtninge og familisammenførte skal være selvforsørgende

  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Disse mål vil rammesætte Holstebro Kommunes beskæftigelsesindsats i perioden 2019-21.

Inden for disse rammer har Holstebro Kommune formuleret 3 politiske målsætninger.

Holstebro Kommunes målsætninger 2019-2021

  1. Det samlede antal offentligt forsørgede skal reduceres. Den politiske målsætning er at samskabe arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen. 
  2. Holstebro har kulturen til forskel. Den politiske målsætning er, at borgere og virksomheder oplever en koordineret samlet indsats. 
  3. Holstebro har en unik position i Vestjylland i forhold til leverancen af fremtidens kompetencer. Den politiske målsætning er at øge arbejdsstyrkens evne til at kunne varetage fremtidens jobfunktioner via relevant opkvalificering.
keyboard_arrow_up