Pejlemærker, ministermål og rammer

  • Print
  • Forstør tekst
Pejlemærker, ministermål og rammer

Holstebro Kommune rammesætter beskæftigelsesindsatsen i forhold til ét overordnet mål. Målsætningen er retningsgivende for kommunens tilgang til beskæftigelsesindsatsen.

Holstebro Kommune skal have en mere positiv udvikling i antallet af offentligt forsørgede end resten af landet.
 

Hertil kommer, at Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder et antal landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål. For 2019 drejer det sig om 7 mål (se figur 1). Disse mål, inklusiv eventuelle justeringer, vil sammen med politiske aftaler vedrørende beskæftigelsesindsatsen og de økonomiske rammer rammesætte Holstebro Kommunes beskæftigelsesindsats de kommende 3 år.  Inden for disse rammer har Holstebro Kommune formuleret 3 politiske målsætninger, jævnfør figuren.  

Til at realisere Beskæftigelsesministerens mål udarbejdes årligt handlingsplaner og delmål for de større ydelsesgrupper. Delmål og handlingsplaner godkendes af Arbejdsmarkedsudvalget.

keyboard_arrow_up