Vi samskaber arbejdskraften

  • Print
  • Forstør tekst

Vi samskaber arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen med virksomhederne og øvrige aktører.

Uanset konjunkturer skal beskæftigelsesindsatsen sikre det gode match mellem ledige og virksomhederne. 

Udviklingen af arbejdsmarkedet i Holstebro Kommune forudsætter derfor en virksomhedskontakt, der møder virksomhederne på arbejdskraftbehovet. Det skal gøres kvalificeret, så virksomhederne oplever, at Holstebro Kommune kan levere kreative løsninger. 

Derfor er den løbende dialog med virksomhederne om deres rolle i at sikre den kvalificerede arbejdskraft også vigtig, hvis Holstebro Kommune i de kommende år skal tage det næste skridt i at matche flere borgere på offentlig forsørgelse med jobs i virksomhederne. 

Holstebro Kommunes betydelige satsning på uddannelse af ledige og virksomhedsrettede aktiviteter skal derfor i endnu højere grad krydres med individuelle aftaler om, hvordan virksomhed og Arbejdsmarkedsafdelingen sammen skaber den arbejdskraft, som tilfredsstiller virksomhedernes arbejdskraftbehov og resulterer i ordinære jobs.

I drøftelserne med virksomhederne skal der være plads til forskellige samarbejdsformer. Først og fremmest skal fokus være på, at fortsætte det strømlinede samarbejde, der skaber muligheder for jobs på helt ordinære vilkår. Andre samarbejdsformer kan være ”payment by results” til virksomheder, der har særlige kompetencer i at løfte borgere fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse, eller samarbejdsformer hvor virksomheder sammen med Holstebro Kommune investerer i kurser, praktik m.v., som tilfører den ledige arbejdskraft efterspurgte kvalifikationer.

For Arbejdsmarkedsafdelingen vil der være særlig opmærksomhed på at:

  • Indsatserne tager udgangspunkt i en stærk profilafdækning for at afklare retning og indhold for en eventuel opkvalificering, som kan imødekomme virksomhedernes arbejdskraftsbehov.
  • Tilbuddene sættes i gang tidligt på virksomhederne, og indsatsen er kontinuerlig, indtil borgeren er i job.
  • Borgeren opnår ordnære timer hurtigst muligt. De gode beskæftigelsesmuligheder betyder, at mange kan opnå et fuldtidsjob hurtigt. For borgere længere væk fra arbejdsmarkedet skal der arbejdes videre med den tilgang, som handler om at gøre overgangen fra passiv ydelse/virksomhedspraktik til lønnet job mere fremkommelig, herunder at etablere småjob. På den måde arbejdes der i retning af en kultur, hvor tilknytning til arbejdsmarkedet bliver mere fleksibel og glidende og ikke et enten/eller. 

Et velfungerende arbejdsmarked er i høj grad afhængigt af, at Arbejdsmarkedsforvaltningen - ud over virksomhederne – også har et godt samspil med aktører på andre politik- og indsatsområder. 

For eksempel at uddanne unge (fremtidens medarbejdere), opkvalificere og fastholde allerede ansatte og at tiltrække arbejdskraft fra andre kommuner og lande. Samspillet mellem et udpluk af de indsatsområder og aktører, som tilsammen kan bidrage til at sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, er illustreret nedenfor.

Det ses, at en forudsætning for, at Holstebro kommune kan imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, er, at kommunen samarbejder bredt såvel internt som eksternt med relevante aktører.

Den politiske målsætning er derfor at samskabe arbejdskraften med de nødvendige kompetencer sammen med virksomhederne og øvrige relevante aktører.

keyboard_arrow_up