Integrationshåndbogen

Som den første kommune i landet udgav Holstebro en håndbog om Integration for at give et klart overblik over samarbejdet om integration. Håndbogen er blevet til som et led i udmøntningen af Holstebro Kommunes integrationspolitik, og det er arbejdsgruppens ønske, at den skal bruges af alle aktører på integrationsområdet i Holstebro Kommune og dermed styrke samarbejdet om opgaven på tværs af forskellige forvaltninger og institutioner.

Håndbogen bliver opdateret hvert halve år. Det er Kultur og Frivillighuset, der står for opdateringen af håndbogen.

Har du forslag til ændringer, kan du skrive til Alice Flink, af@kulturogfrivillighuset.dk

God fornøjelse med at bruge håndbogen.


keyboard_arrow_up